شنبه 24 تير 1385

بررسی مشکلات جنسی از دیدگاه دانش نوین جنسی، سخنرانی راديويی حمیدرضا شیرمحمدی، ۱۵ جولای

سخنرانی راديويی
دکتر حمیدرضا شیرمحمدی در راديو "فردا ۲۵" سوئد
زمان:شنبه ۱۵ جولای ساعت ۲۲ به وقت اروپای غربی ۲۳.۳۰ به وقت ايران و ۲۱ به وقت لندن
موضوع:
بررسی مشکلات جنسی از دیدگاه دانش نوین جنسی

آدرس اينترنتی
http://www.gnf.nu
هنگام ورود به اين سايت در ستون راست سايت، زير نام "فرکانس 102.6"، روی کلمه "Lyssna LIVE" کليک کنيد.
يا روی موج کوتاه اف. ام فرکانس 102.6
برای طرح سئوال و گفتگو در حين برنامه، با اين شماره تلفن تماس حاصل نمائيد: ۰۰۴۶۳۱۳۳۵۱۲۵۱
يا ۰۰۴۶۳۱۳۳۵۱۲۵۲

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30791

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بررسی مشکلات جنسی از دیدگاه دانش نوین جنسی، سخنرانی راديويی حمیدرضا شیرمحمدی، ۱۵ جولای' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016