چهارشنبه 4 مرداد 1385

پوران فرخزاد "دستان سخن‌گوی شاملو" را منتشر می‌کند، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب

پوران فرخزاد نقش دست را در شعر احمد شاملو بررسی می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، او در کتابی با نام "دستان سخن‌گوی شاملو"، به بسامد دست و بيان احساسات از طريق آن در شعر اين شاعر معاصر می‌پردازد و همچنين به اين موضوع در شعر فروغ فرخزاد هم نظر دارد.

به گفته‌ی او، در کار شاعران ديگر دست معمولا نقشی ندارد و البته فروغ با نگاهی غم‌آلود و مرگ‌آلود از آن حرف می‌زند، ولی شاملو با دستانش عشق می‌ورزد.

او همچنين از "دايره‌المعارف زنان جهان و ايران"، نگارش قسمت مربوط به زنان آمريکا، کانادا و استراليا را به پايان رسانده که ازسوی انتشارات فرهنگ معاصر عرضه خواهد شد.

پوران فرخزاد همچنين گفت، داستان "دره موش‌ها"ی او به فرانسه ترجمه شده و کتاب "زن شبانه‌ی موعود" (جای پای زن در آثار سهراب سپهری) نوشته‌ی او هم به عنوان مقدمه در کتاب "خانه‌ی دوست کجاست" که در فرانسه منتشر شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


او چند عنوان کتاب را هم در انتظار کسب مجوز نشر دارد: مجموعه‌ی شعر "باران ديگر آبی نيست"، "مهره‌ی مهر" (درباره‌ی آيين ميتراييسم در ايران) و چاپ‌های دوم "زنان هميشه"، "مسيح مادر" و "نيمه‌های ناتمام".

انتشار کتاب "بچه‌های کوچه‌ی خادم آزاد" (خاطرات خانوادگی) او هم در دوره‌ی قبل، به اصلاحاتی منوط شد که عنوان کرد، در اين دوره هنوز چيزی نگفته‌اند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31135

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پوران فرخزاد "دستان سخن‌گوی شاملو" را منتشر می‌کند، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016