جمعه 6 مرداد 1385

انتشار کتاب رمز داوينچی در ايران ممنوع شد، بی بی سی

در پی اعتراض شماری از روحانيون مسيحی ايران به انتشار کتاب پرفروش رمز داوينچی در اين کشور، مقامات ايران تجديد چاپ اين کتاب را ممنوع کرده اند.

با اين حال نسخه هايی که از هفت بار تجديد چاپ اين کتاب در انبارها و قفسه کتاب فروشيها باقی مانده، همچنان اجازه فروش خواهند داشت.

حدود ۴۰ ميليون نسخه از کتاب رمز داوينچی در سرتاسر جهان به فروش رفته و فيلمی هم بر اساس آن ساخته شده که البته در ايران و مکانهای ديگری مانند مانيل پايتخت فيليپين و برخی ايالات هند اجازه پخش نيافته است.

محتوای کتاب رمز داوينچی، اعتراض برخی از محافل و افراد مسيحی را برانگيخت و در پی آغاز نمايش نسخه سينمايی آن نيز تظاهرات اعتراض آميزی در چندين کشور جهان برگزار شد.


برای اظهار نظر در اين مورد اينجا را کليک کنيد

بعضی از گروه های اسلامی نيز نسبت به اين فيلم اعتراض کرده اند. بنا به گزارش ها، رييس يکی از سازمان های مربوط به روحانيون اسلامی در هند ضمن کفرآميز بودن داستان اين فيلم گفته است که بر اساس قران عيسی مسيح پيغمبر خداست و آنچه که در کتاب رمز داوينچی آمده توهين به مسيحيان و مسلمانان است.

رمز داوينچی با اشاره به داستانهای مذهبی مسيحيان ادعا می کند آنچه به عنوان "جام مقدس" در متن های مذهبی مطرح است، اشاره ای به ازدواج مسيح و مريم مجدليه است.

نظريه ای در اين کتاب می گويد که اين دو با يکديگر ازدواج کرده و صاحب فرزند شدند و از آنها نسلی بر جای مانده که تا امروز ادامه پيدا کرده و اين راز تاکنون توسط کليسای کاتوليک پنهان مانده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به روايت اين داستان، کليسای کاتوليک می کوشد که اين واقعه و اصولا نقش زنان در مسيحيت را پرده پوشی کند.

يکی از سخنگويان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ايران گفت که تصميم اعلام ممنوعيت انتشار اين کتاب بر اساس در خواست سه روحانی مسيحی گرفته شده است.

برآورد می شود که حدود يکصد هزار مسيحی در ايران زندگی می کنند.

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31172

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار کتاب رمز داوينچی در ايران ممنوع شد، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016