چهارشنبه 8 شهريور 1385

موزه‌ای برای نرودای عاشق، سرمايه

سرمايه - يادداشت‌ها و نامه‌‌های خصوصی پابلو نرودا به زودی در موزه‌ای تحت عنوان نرودای عاشق به نمايش گذاشته می‌شود.اين نمايشگاه که در سانتياگو برپا می‌شود، قرار است در اواخر ماه سپتامبر افتتاح شود. در اين پروژه که به پيشنهاد نخست‌وزير جديد شيلی آغاز شده است، با همکاری انجمن‌های ادبی برای تکميل اين نمايشگاه با تمام دوستان و آشنايان و نامزدهای سابق نرودا که برخی از آن‌ها هنوز زنده هستند، تماس‌هايی گرفته شده است و به اين ترتيب انبوهی از نامه‌ها و يادداشت‌های شخصی در اين نمايشگاه گردهم آمده‌اند.قرار است در اين نمايشگاه بخش ويژه‌ای به اشعار نرودا در ستايش ماتيلده همسر او اختصاص داده شود، نامه‌های خصوصی و هديه‌هايی که نرودا به ماتيلده تقديم کرده است، در حدود ۱۴۰ تکه هستند و بايد گفت که يکی از جذاب‌ترين بخش‌های اين نمايشگاه محسوب می‌شود.

اولين نسخه‌های اولين مجموعه شعر که در سال ۱۹۲۲ منتشر شد و ديگر هرگز بعدها نرودا نگاه مثبتی به آن‌ها نداشت هم در اين نمايشگاه وجود دارد.نرودا در اوج طغيان‌های سرزمين‌اش زندگی کرد و درست ۱۲ روز بعد از کودتای خونين در سال ۱۹۷۳ طاقت همه رنج‌هايی را که به ملت‌اش روا داشته شده بود و مرگ دوست‌اش سالوادور آلنده را نياورد و دست آخر تسليم مرگ شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


قرار است نمايشگاه و موزهء نرودا توسط ايزابل آلنده دخترکی که اين شاعر در روزگار کودکی‌اش دست نوازش به سرش می‌کشيد و استعداد ادبی‌اش را می‌ستود افتتاح شود، بيش از شش هزار صفحه نامه، شعر و هزاران قطعه عکس و هديه که به نرودا تعلق دارند در اين نمايشگاه عرضه شده است.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31416

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'موزه‌ای برای نرودای عاشق، سرمايه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016