يكشنبه 16 مهر 1385

انتشار کتاب «قرائت قرآن غیر دینی»

به این وسیله به اطلاع می رساند که کتاب مورد بحث «قرائت قرآن غیر دینی» منتشر شده و در کتابفروشی های معتبر ایرانی در خارج از کشور به فروش می رسد.

این کتاب به قلم پروفسور رضا آیرملو، جامعه شناس دانشگاه های سوئد، نگارش یافته و در نوع خود اولین به زبان فارسی است که بر اساس تحقیقات علمی و آکادمیک به این سؤال مهم پاسخ می دهد که:

- آیا آن گونه که ادعا می شود، شریعت و حکومت اسلامی مبنای قرآنی و دینی دارند و با آیات قرآنی تأیید می شوند، یا نه، هم شریعت و هم حکومت اسلامی فاقد هرگونه اعتبار دینی و قرآنی اند. به بیان دیگر:
- آیا می توان به خدا ایمان داشت، ولی شریعت و حکومت دینی را مردود شمرد و زندگی دنیوی لائیک داشت، یا نه، ایمان به خدا، حتماً باید با تبعیت از آیات دنیوی، اجرای قوانین شرعی و پذیرش حکومت دینی همراه باشد.
بر این اعتبار، این کتاب حاوی پژوهشی در باب درستی، یا نادرستی ادعاهای «الهی بودن حکومت و شریعت اسلامی» است.

کتاب «قرائت قرآن غیر دینی» از نظر طرح موضوعات مورد بحث، در سه جلد تهیه شده، ولی از نظر موضوعات اختصاصی، هر جلد به تنهائی کتابی مستقل است و موضوعات خاص خود را از ابتدا تا به پایان، مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
جلد حاضر به توضیح «محدودیت های قرآن و تحریفات نمایندگان قرائت رسمی» می پردازد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جهت دسترسی همۀ خوانندگان، این کتاب از همان آغاز با تحفیف عمده به فروش می رسد. بهای تک فروشی در کتابفروشی ها، معادل 100 کرون سوئد، 10 یورو، یا 15 دلار تعیین شده و علاوه بر آن، برای خریدهای عمده و انجمن های ایرانی تخفیف فوق العاده داده می شود.
کتابفروشی فروغ در آلمان با تلفن تماس ذیل، توزیع عمدۀ این کتاب را به عهده دارد:
Frogh Book, tel: 0049- 221 9235707; Fax: 0049- 221 2019878

کتاب «قرائت قرآن غیر دینی» از طریق همۀ کتابفروشیهای معتبر ایرانی قابل تهیه است.
کمک خوانندگان گرامی این سطور برای معرفی و عرضۀ هرچه بهتر این کتاب در شهر و کشور خودشان را گرامی می دارد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31686

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار کتاب «قرائت قرآن غیر دینی»' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016