چهارشنبه 19 مهر 1385

گزارشی از نمايش فيلم های ايرانی در بخش "فوکوس ايران" در "فميناله"، بزرگ ترين فستيوال فيلم بين المللی زنان در کلن - آلمان، اختر قاسمی

"فميناله" قديمی ترين و بزرگ ترين فستيوال بين المللی فيلم زنان در آلمان که هر دو سال يک بار در شهر کلن برگزار می شود امسال با بخشی که به ايران اختصاص داده توجه ايرانيان را بيش از هر سال جذب کرده است. در بخش "فوکوس ايران" از ۱۳ کارگردان زن ايرانی از ايران و ديگر کشورها فيلم به نمايش گذاشته می شود

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

۱۱-۱۵ اکتبر فستيوال بين المللی فيلم زنان – کلن بخش " فوکوس ايران"
"فمیناله" بزرگترین فستیوال فیلم بین المللی زنان در کلن- آلمانE.Mail: akhtar@impertro.de

"فميناله" فستيوال بين المللی فيلم زنان که هر دو سال يک بار در شهر کلن – آلمان برگزار می شود امسال بخشی به نام "فوکوس ايران" را در خود جای داده است. اين فستيوال که قديمی ترين و بزرگترين فستيوال فيلم زنان در آلمان هست در سال ۱۹۸۳ از طرف دانشجويان زن در دانشکده فيلم کلن بنيان گذاشته شد. آنها در مورد پيدايش و بنيان گذاری اين فيلم فستيوال زنان چنين می گويند: ما از طرفی حس کرديم که در سينماها و همچنين در فستيوال ها، فيلم از زنان کارگردان کم نمايش داده می شود. از طرف ديگر خواستيم که از ديد فمنيستی به مسئله زن نگاه کنيم و نه آن تصويرکليشه زن و مسائل کليشه ای زن را نمايش دهيم.
آنها می خواستيند که فيلم هايی از زنان را نمايش دهند که به بيننده زاويه و تصوير ديگری غير از تصوير مطرح شده معمول زن را بدهند.
در سال ۱۹۸۴ اولين فستيوال فيلم زنان برگزار شد که فقط خاص فيلم های محلی شد. در اين فستيوال هيچگونه محدوديت و مرز ی وجود نداشت. نه موضوع، نه فرمات فيلم و نه زمان فيلم؛ تعيين کننده نبودند، تنها شرط شرکت در اين فستيوال فقط "زن" بودن بود. حال اين فستيوال به يکی از بزرگترين فستيوال های بين المللی زنان تبديل شده است.
اين فستيوال که از امروز (۱۱ اکتبر) شروع می شود امسال با بخشی که به ايران اختصاص داده توجه ايرانيان را بيش از هر سال جذب کرده. در بخش "فوکوس ايران" از ۱۳ کارگردان زن ايرانی از ايران و ديگر کشورها فيلم به نمايش گذاشته می شود. در بروشور فوکوس ايران آمده است: فيلم، عکس، بحث و گفتگو و سخنرانی ها به ما تصوير وسيعی از اين سرزمين را از ديد زنانه نشان می دهد. زندگی و کار برای زنان ايران قبل از هر چيز يعنی جنگيدن بين سنت - مذهب و رهايی از قيد و بندها در سرزمينی که جدايی بين دين و دولت وجود ندارد. در بروشور به اين مسئله به عنوان يک "شيزوفرنی" اشاره می کند که از طرفی رشد ليبراليسم و آزادی، و از طرفی جنگيدن بين اخلاق و سنت مذهبی را مثل خطی قرمز نه تنها در فيلم ها بلکه در خود زنان قيلم ساز هم می بينی، چرا که آنها با نشان دادن اين مسائل به نوعی خودشان هم درگير اين "شيزوفرنی" می شوند.(ترجمه به معنی)

فيلم ها به ترتيب نمايش از روز چهارشنبه ۱۱ اکتبر تا يکشنبه ۱۵ اکتبر به اين ترتيب خواهند بود:
چهارشنبه ۱۱ اکتبر ساعت ۹ شب سينما متروپوليس : زندان زنان به کارگردانی منيژه حکمت از ايران
پنجشنبه ۱۲ اکتبر ساعت ۷ شب سينما متروپوليس : عصر جمعه به کارگردانی مونا زندی از ايران
جمعه ۱۳ اکتبر ساعت ۲ و سی دقيق بعد از ظهر سينمای موزه لودويک : مربای شيرين به کارگردانی مرضيه برومند از ايران


مرضيه برومند


چمعه ۱۳ اکتبر ساعت ۵ بعد از ظهر سينمای موزه لودويگ : خانم فهميه فرسايی نويسنده ايرانی مقيم کلن در مورد تصوير زن در سينمای ايران سخنانی ايراد خواهند کرد.
جمعه ساعت ۷ و سی دقيقه بعد ازظهر در سينما متروپوليس : آتش بس به کارگردانی تهمينه ميلانی از ايران


محمدرضا گلزار و مهناز افشار در فيلم آتش بس


بعد از نمايش فيلم تهمينه ميلانی از ساعت ۱۰ شب در زير زمين فيلم هاوس شهر کلن يک پارتی به نام شب ايرانی برگزار می شود.
شنبه ۱۴ اکتبر ساعت ۱۲ ظهر سينمای موزه لودويگ : زن زيادی به کارگردانی تهمينه ميلانی از ايران
شنبه ۱۴ اکتبر ساعت ۲ و سی دقيقه بعداز ظهر سينمای موزه لودويگ: بحث و گفتگو با کارگردانان تهمينه ميلانی، مادوروسه دوتا و مونا زندی درباره زن در ايران و هندوستان
شنبه ۱۴ اکتبر ساعت ۵ بعداز ظهر سينما فيلم پلاته: زير پوست شهر به کارگردانی رخشان بنی اعتماد از ايران
شنبه ۱۴ اکتبر ساعت ۱۰ شب سينمای موزه لودويگ: بخش فيلم های کوتاه: فيلم فال قهوه به کارگردانی سارا سعيدان از ايران، باد ده ساله به کارگردانی مرضيه وفامهر از ايران، بازی با زندگی به کارگردانی محبوبه هنريان از ايران، پسر، دختر، پيرمرد به کارگردانی منير قيدی از ايران، رستوران متروک به کارگردانی رامک امين کاظمی از ايران
يکشنبه ۱۵ اکتبر ساعت ۱۱ صبح سينمای موزه لودويگ: از اين فرياد تا آن فرياد به کارگردانی پانته آ بهرامی از آلمان
دنيا خانه من است به کارگردانی سپيده فارسی از فرانسه. از ساعت ۱۲ و سی دقيقه بحث و گفتگو با کارگردانان خواهد بود.
يکشنبه ۱۵ اکتبر ساعت ۲ و سی دقيقه بعد ازظهر سينما فيلم پلاته: شهر من تهران به کارگردانی افسرسونيا شفيعی از سوئيس
در طول مدت فستيوال نمايشگاهی از عکس های ايزابل اشراقی با عنوان "زنان اصفهان، ده سال بعد ۱۹۹۶-۲۰۰۶" در راهروهای فيلم هاووس کلن برای علاقه مندان داير خواهد بود.

Copyright: gooya.com 2016