دوشنبه 8 آبان 1385

انتشار کتاب "معنای تفکر چيست؟" اثر مارتين هايدگر به ترجمه فرهاد سلمانيان

نشر مرکز کتاب "معنای تفکر چيست؟" اثر مارتين هايدگر، فيلسوف آلمانی را به ترجمه فرهاد سلمانيان در ۱۱۲ صفحه روانه بازار کرده است. در اين کتاب هايدگر پرسش از معنای تفکر را مطرح می کند. او در زمستان سال ۱۹۵۱ درسگفتاری در ۱۰ بخش در دانشگاه فرايبورگ ايراد کرد که اين کتاب متن کامل آن را در برمی گيرد. او پرسش از معنای تفکر را با اين نکته آغاز می کند که: "انديشه برانگيزترين امر در زمانه انديشه برانگيز ما آن است که ما هنوز فکر نمی کنيم."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/31892

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتشار کتاب "معنای تفکر چيست؟" اثر مارتين هايدگر به ترجمه فرهاد سلمانيان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016