سه شنبه 30 آبان 1385

"حوا در خيابان" فرزانه کرم‌پور با حذف چهار داستان منتشر شد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - کتاب


«حوا در خيابان»، تازه‌ترين مجموعه داستان فرزانه کرم‌پور منتشر شد.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، کتاب دارای سه بخش «حوا در خيابان»، «عاشقی» و«بحران» است که به‌گفته‌ی کرم‌پور، از بخش اول، سه داستان «نقطه‌ی سرخ»، «پياده‌رو» و «قرعه» و از بخش دوم هم داستان «عاشقی» در گرفتن مجوز نشر، حذف شده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اثر يادشده در مجموع ۱۵ داستان را دربر می‌گيرد.

اين مجموعه داستان به‌تازگی توسط نشر بازتاب‌نگار در شمارگان يک‌هزارو۶۵۰ نسخه منتشر شده است.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32204

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"حوا در خيابان" فرزانه کرم‌پور با حذف چهار داستان منتشر شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016