شنبه 4 آذر 1385

پخش مستقيم مراسم بزرگداشت "بهمن علاالدين" خواننده نامی بختياری، از پالتاک

هم ميهنان عزيز به دليل درخواست بخش عظيمی از هموطنان اين برنامه از طريق اينترنت از پالتاک – اتاق بختياری ها و در صورت ازدياد شنونده از اتاق امسال پخش می شود.

آدرس اينترنتی:
www.paltalk.com

www.paltalk.com > Category: Asia /Africa /Australia ---> Persian---> Chat- Room: iran- bakhtiaries- iran
و يا
Room: IranEmsal


جمعی از بختياری های مقيم کلن
تلفن اطلاعات: ۴۹۷۵۲۷۰- ۰۱۷۸

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32236

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پخش مستقيم مراسم بزرگداشت "بهمن علاالدين" خواننده نامی بختياری، از پالتاک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016