پنجشنبه 2 فروردين 1386

اجرای نمايش "مرثيه ای برای شکسپير"، نوشته شهروز رشيد و کاری از منوچهر رادين، فرانکفورت، اول آوريلتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/32984

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اجرای نمايش "مرثيه ای برای شکسپير"، نوشته شهروز رشيد و کاری از منوچهر رادين، فرانکفورت، اول آوريل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016