دوشنبه 5 شهريور 1386

هدايت، بوف کور و ناسيوناليسم، سخنرانی ماشالله آجودانی در بروکسل، ۲۹ سپتامبر، اروپرس

EUROPERSE تقديم می کند:

سخنران: دکتر ماشاالله آجودانی، نو يسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه
گرداننده برنامه : رضا کاظم زاده، روانشناس

زمان: شنبه ۲۹ سپتامبر، ساعت ۱۹
مکان: دانشگاه آزاد بروکسل
Avenue Paul Héger-20 à 1000 Bruxelles - ULB- La Salle Delvaux

وروديه پنج ارو و برای کسان بيکار رايگان است


اگر دوست داريد پيش از اين برنامه، نوشته های اين دو نويسنده گرانمايه را بخوانيد، ميتوانيد به کتابخانه شهرداری اتربيک ـ بخش کتاب های پارسی که بوسيله بنيانگذاران اروپرس داير شده است، مراجعه فرمائيد ( ادرس : ۱۹۱ خيابان اودرگم ـ اتربيک )

برای دريافت آگاهی بيشتر : انور مير ستاری- ۴۷۵۷۱۶۹۲۵– ۰۰۳۲

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34128

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هدايت، بوف کور و ناسيوناليسم، سخنرانی ماشالله آجودانی در بروکسل، ۲۹ سپتامبر، اروپرس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016