چهارشنبه 9 آبان 1386

من آمدم که ترا عاشقانه بنویسم، غزلی از رضا مقصدی

رضا مقصدی
کجا نشانی ِ خورشید را بجویم من؟ / شبِ شگفتِ مرا سوگوار معنی کن / سرودِ سبزترین لحظه های آبی را / به روسپیدی ی این جویبار معنی کن / به «روزِ واقعه»، تنها به عاشقان جهان / مرا تغزّلِ این روزگار معنی کن

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بیا دوباره مرا مثلِ یار معنی کن
مرا شکفته ترین انتظار، معنی کن

□ □ □

پرنده رفت و درخت چنار هم خشکید
درین میانه، مرا برگ وار معنی کن

□ □ □

چکامه های دلم چاک چاک و خونین ست
ترانه های مرا زار زار معنی کن

□ □ □

خزانِ خاطره ها این درخت را خم کرد
بیا دوباره مرا با بهار معنی کن

□ □ □

ستاره مُرد و دلم، های های کرد و گسیخت
گُلِ سیاهِ مرا داغدار معنی کن

□ □ □

عبورِ عاطفه ام را به روی عشق و علف
زلالی ی نَفَسِ آبشار معنی کن

□ □ □

اگر به گُل نتوانی سلام˚گو باشی
خروشِ خونِ مرا پیشِ خار معنی کن

□ □ □

بیا طراواتِ شعرِ ظریفِ آن زن را
درین زمانه ی پُر سنگسار معنی کن

□ □ □

کجا نشانی ِ خورشید را بجویم من؟
شبِ شگفتِ مرا سوگوار معنی کن

□ □ □

سرودِ سبزترین لحظه های آبی را
به روسپیدی ی این جویبار معنی کن

□ □ □

به «روزِ واقعه»، تنها به عاشقان جهان
مرا تغزّلِ این روزگار معنی کن

□ □ □

من آمدم که ترا عاشقانه بنویسم
مرا همیشه، همین بی قرار معنی کن

دی ۱٣٨۵

در همين زمينه:

26 مهر » غم های شهريور، شعری از رضا مقصدی
دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34742

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'من آمدم که ترا عاشقانه بنویسم، غزلی از رضا مقصدی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016