شنبه 10 آذر 1386

کنسرت پريسا در هشتمين جشنواره سازمان آوای زنان بلژيک، ۸ دسامبر

برنامه ای از سازمان آوای زنان بلژيک (VOIX DES FEMMES) با همکاری فدراسيون اروپرس

نشانی: Bruxelles - Place Flagey - Studio 4
زمان: شنبه ۸ دسامبر ساعت ۲۲ (ده شب)

بهای بليت: ۱۶ ارو، ۱۳ ارو و ۱۰ ارو
برای دانشجويان و بيکاران: ۱۳ ارو، ۱۰ ارو و ۸ ارو

محل های فروش بليت:
Flagey, Place Ste Croix, 1050 Bruxelles
تلفن: ۲۰ ۱۰ ۶۴۱ ۲ ۳۲
http://www.flagey.be

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35081

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کنسرت پريسا در هشتمين جشنواره سازمان آوای زنان بلژيک، ۸ دسامبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016