سه شنبه 2 بهمن 1386

اطلاعيه شکل گيری "راديو ايما"، راديوی ايرانيان ساکن کلن، اختر قاسمی

دوستان و هم ميهنان عزيز ساکن کلن و آلمان

بيش از سه دهه از حضور گسترده ايرانيان در کلن و آلمان می گذرد. ضرورت رساندن اخبار فرهنگی، هنری و اجتماعی ايرانيان به يکديگر بيش از پيش حس می شود. به همين منظوربا حمايت راديو زمانه برای شکل گيری يک راديو هفتگی محلی گام هايی برداشتم تا بتوانم که صدای ايرانيان کلن را به يکديگر برسانم. "راديو ايما" با نيم ساعت کار در هفته آغاز به کار می کند با اين هدف که برنامه اش را گسترش بدهد تا در آينده ايرانيان آلمان را پوشش دهد. راديو "ايما" يک راديو سياسی نيست و صرفا يک راديو خبريست، راديو صدای ايرانيان برای آگاهی از يکديگر است. مسلما برای تداوم چنين حرکتی به يک نيروی جمعی و تيم نياز است به همين دليل از کسانی که علاقه مند به همکاری و همياری با اين راديو هستند تقاضا می کنم که با ايميل ها و تلفن داده شده در زير تماس بگيرند، تا با آنها تماس گرفته شود.

با تشکر
اختر قاسمی ـ کلن
radioima@gmail.com
akhtar.ghasemi@gmail.com
وبلاگ موقت راديو ايما:
http://radioima.wordpress.com/

TELEFON: ۰۱۶۳- ۵۹۳ ۱۲۳ ۷

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35694

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه شکل گيری "راديو ايما"، راديوی ايرانيان ساکن کلن، اختر قاسمی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016