پنجشنبه 15 فروردين 1387

نمايش فيلم "معجزه نور" (به زبان آلمانی) همراه با سخنرانی اسفنديار طبری در باره روشنگری، ۱۹ آوريل در شهر کلن

نور چيست؟ اين پرسشی بود که از آغاز پيدايش تفکر، انسان‌ها در مقابل خود گذاشتند. نور در اسطوره‌های فرهنگ‌های کهن منبع زندگی يعنی خدا بود و در اديان گوناگون و به ويژه اديان تک‌خدايی جزو صفات و کيفيات خدا گرديد. با رشد علوم طبيعی انسان توانست به تدريج کيفيات فيزيکی نور را کشف کند و از طريق شناخت اين پديده‌ی طبيعی به جوهر غيرماوراءطبيعی زندگی و کيهان پی ببرد. با زير سوآل رفتن خرافات درباره‌ی نور، بستری پديد آمد که بر آن عصر روشنگری در اروپا آغاز گرديد. در اين فيلم مستند ما مراحل گوناگون درک بشری از پديده‌ی نور را دنبال خواهيم کرد.
پس از فيلم آقای دکتر اسفنديار طبری درباره‌ی روشنگری سخنرانی خواهند کرد.

نام فيلم: معجزه‌ی نور
زبان: آلمانی
مدت نمايش: ۹۵ دقيقه
مکان:
Stolzestr. 1a, 50674 Köln
(Caritasverband für die Stadt Köln e.V)
زمان: ۱۹ آوريل ۲۰۰۸ ، ساعت ۱۸.۰۰
سخنران: دکتر اسفنديار طبری (در رشته‌های فلسفه و فيزيک)
مدت سخنرانی: ۲۰.۳۰ تا ۲۱.۳۰ (به زبان فارسی)
وروديه: آزاد
برگزارکننده: کانون پويا
تماس: آقای بی‌نياز
b.biniaz@yahoo.de
يا ۳۰۱ ۸۷ ۵۸ - ۰۱۶۳

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36388

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايش فيلم "معجزه نور" (به زبان آلمانی) همراه با سخنرانی اسفنديار طبری در باره روشنگری، ۱۹ آوريل در شهر کلن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016