جمعه 30 فروردين 1387

ديدار و گفت وگو با نويسنده طنزپرداز، ابوالفضل اُردوخانی، گوتنبرگ سوئد، ۲۴ آوريل

ديدار و گفت وگو با نويسندۀ طنزپرداز
ابوالفضل اُردوخانی

پنجشنبه ۲۴ آپريل ۲۰۰۸
ساعت شش بعدازظهر
در پاتوق کتابِ انديشه
4 Kungshöjdsgatan
برگزارکنندگان:
فرهنگسرای انديشه و خانه هنر و ادبيات گوتنبرگ
باهمکاری ABF
جلسه سرِ ساعتِ اعلام شده شروع می شود.
تلفن ها:
۱۵۲۲۷۷/۰۳۱
۵۱۳۶۰۷/۰۷۳۹
۱۳۹۸۹۷/۰۳۱
۷۷۸۸۱۵/۰۷۳۶

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36583

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار و گفت وگو با نويسنده طنزپرداز، ابوالفضل اُردوخانی، گوتنبرگ سوئد، ۲۴ آوريل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016