سه شنبه 24 ارديبهشت 1387

سه روز هنر و فرهنگ بر ضد خشونت، تبعيض، نژاد پرستی و جنگ در پاريس

انجمن هنر در تبعيد٬ برای چهارمين سال پياپی، سه روز هنر و فرهنگ برای بهتر زندگی کردن با هم (بر ضد خشونت، تبعيض، نژاد پرستی و جنگ در منطقه ی هجده و چهارده پاريس از ساعت ۱۴ تا ۱۷ روزهای چهاردهم، بيست و يکم در:

Halle Saint Pierre, 2 rue Ronsard, 75018 Paris, M° Anvers

و بيست و هشتم ماه مه در:
Centre d’animation Vercingétorix
181-183, rue Vercingétorix, 75014 Paris, M° Plaisance
برگزار می کند).
در اين سه روز، کودکان با نقاشيها، شعرخوانی، نمايش فيلم و نمايشنامه های ضد خشونت، تبعيض، جنگ و نژاد پرستی شرکت می کنند و در ازای ارائه ی نقاشی، شعرخوانی يا نمايش هايشان، از سوی انجمن هنر در تبعيد، بازيهای آموزشی دريافت نموده و با بازيگران سيرک به پرسش و پاسخ در باره ی اين موضوعات خواهند پرداخت.

ورود آزاد

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36845

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سه روز هنر و فرهنگ بر ضد خشونت، تبعيض، نژاد پرستی و جنگ در پاريس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016