پنجشنبه 16 خرداد 1387

پرونده مرگ ويکتور خارا دوباره مطرح می‌شود، بی بی سی

يک قاضی شيليايی پرونده مرگ ويکتور خارا، خواننده سرشناس و محبوب اين کشور را مجددا گشوده است.
قاضی خوان ادواردو فوئنتس گفته است که چهل مدرک جديد درباره مرگ خارا را که توسط خانواده اش ارائه شده، مورد بررسی قرار خواهد داد.

ويکتور خارا در سال ۱۹۷۳ در روزهای اوليه حکومت نظاميان تحت رهبری ژنرال آگوستو پينوشه در استاديوم ملی سانتياگو کشته شد.

ويکتور خارا برای بسياری از مردم شيلی يک قهرمان به شمار می رود. او همچنين در بسياری از نقاط جهان از جمله ايران، هوادار دارد.

جوان خارا، بيوه او گفته است که قتل همسرش به يک سمبل بين المللی در مبارزه با سوء استفاده از حقوق بشر تبديل شده است.

او افزود که بازگشايی پرونده مرگ ويکتور خارا "راه را برای ادامه تحقيقات و کشف حقيقت باز می کند."

شکنجه و مرگ

ويکتور خارا در ميان هزاران نفری قرار داشت که به دنبال به قدرت رسيدن ژنرال پينوشه طی يک کودتای نظامی در بازده سپتامبر ۱۹۷۳، توسط نظاميان بازداشت و به استاديوم سانتياگو منتقل شدند.

شاهدان عينی گفته اند که در استاديوم، سربازان دستان او را شکستند و سوزاندند و سپس به او گفتند تا گيتار خود را بنوازد. خارا شروع به خواندن يک آهنگ سوسياليستی کرد. ظرف مدت کوتاهی او را با شليک تير کشتند. اين استاديوم هم اکنون به نام او نامگذاری شده است.

خواننده ۳۸ ساله يکی از بنيان گذاران جنبش جديد ترانه در شيلی بود و يکی از حاميان سالوادور آلنده، رئيس جمهور شيلی به شمار می رفت که با کودتای نظامی سرنگون شد.

قاضی فوئنتس ماه پيش طی حکمی اعلام کرد که سرهنگ ماريو مانريکوئز، يک افسر بازنشسته ارتش شيلی ويکتور خارا را در سال ۱۹۷۳ کشته است اما او پرونده را مختومه اعلام کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خانواده ويکتور خارا که معتقدند که ارتش از افرادی که احتمالا در قتل خارا دست داشته اند، مراقبت می کند و نمی گذارد که پای آنها به دادگاه کشيده شود از اين حکم جديد استقبال کرده است.

سرهنگ مانريکوئز در آن زمان افسر مسئول استاديوم بود. او هم اکنون تحت بازداشت خانگی قرار دارد.

در يک گزارش رسمی که پس از بازگشت دموکراسی به شيلی منتشر شد، اعلام شد که ۳۱۹۷ نفر در دوران ديکتاتوری نظامی کشته و يا ناپديد شده اند.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37152

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده مرگ ويکتور خارا دوباره مطرح می‌شود، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016