جمعه 24 خرداد 1387

بزرگداشت فريدون فرخزاد در اورلندو (فلوريدا)، با حضور ميرزاآقا عسگری (مانی)، ۲۱ ژوئن

بزرگداشت فريدون فرخزاد: شاعر، خواننده و شومن در اورلندو (فلوريدا)

با حضور ميرزاآقا عسگری (مانی)
شاعر، نويسنده و پژوهشگر و نويسنده زندگينامه فريدون فرخزاد – خنياگر در خون
ﻣﻴﺮﺯﺍﺁﻗﺎ ﻋﺴگرﻯ (ﻣﺎﻧﻰ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۳۰ ﺩﺭ ﺍﺳﺪﺁﺑﺎﺩِﻫﻤﺪﺍﻥ ﺯﺍﺩﻩ ﺷﺪ. ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ﺍﺩﺑﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ. ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺩﺭ ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻭﻗﺖ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻌﺮﺵ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺩﺍ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ۱۳۵۴ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ۴۰ ﺟﻠﺪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﻴﺪه‌اﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻰ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﻰ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ. ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰﺁﻓﺮﻳﻨﺪ.

شنبه, ۲۱ جون, ساعت ۳۰/۶ بعداز ظهر
دانشگاه فلوريدای مرکزی
Business Administration Building
اتاق ۱۱۹

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37254

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بزرگداشت فريدون فرخزاد در اورلندو (فلوريدا)، با حضور ميرزاآقا عسگری (مانی)، ۲۱ ژوئن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016