دوشنبه 24 تير 1387

از محسن نامجو چه خبر؟ پديدهء موسيقی ايران قصد ادامه تحصيل دارد، خبرنگاران صلح

«جبر جغرافيايی» نامجو در وين

J4p- «محسن نامجو» آهنگساز و خوانندهء متفاوت خراسانی، تصميم دارد يکی از آلبوم های لو رفته اش را در خارج از کشور منتشر کند. طبق اين خبر، نامجو مشغول عوض کردن زيرساخت های آلبوم «جبر جغرافيايی» است تا اين کار خود را با تنظيم تازه، ضبط کرده و توسط يک شرکت اتريشی در «وين» عرضه کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بعد از مجوز گرفتن «ترنج» و ختم به خير شدن قصهء فعاليت زيرزمينی نامجو، انتظار می رفت با توجه به فروش خوب اين آلبوم، ساير کارهای اين آهنگساز- نوازنده- خواننده هم همين سرنوشت را پيدا کنند. ولی تا امروز که خبر تازه ای در اين باره منتشر نشده است. ديگر شنيدهء قابل ذکر در مورد نامجو، حاکی از مهاجرت او برای تحصيل در دانشگاه موزيک وين است. گويا اين پديدهء جالب توجه می خواهد در رشتهء «جز» تحصيل کند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37646

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از محسن نامجو چه خبر؟ پديدهء موسيقی ايران قصد ادامه تحصيل دارد، خبرنگاران صلح' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016