سه شنبه 29 مرداد 1387

داستان خوانی مهشيد اميرشاهی در شهرهای مونستر و کلن آلمان، ۲۰ و ۲۱ سپتامبر

داستان خوانی مهشيد اميرشاهی در مونستر و کلن

زمان: ۲۰ سپتامبر ساعت ۱۹
مکان: Aula der ESG, Breul 43, 48143 Münster
Tel.:۰۲۵۱/۲۳ ۹۱ ۷۵۹
ورود آزاد

***

يکشنبه ۲۱ سپتامبر، ساعت ۱۹.۳۰
مکان: Arttheater, Ehrenfeldgürtel 127, 50825 Köln
Tel.: ۰۲۲۱/۵۵ ۰۳ ۳۴۴
ورودی: €۱۰ & ۸

«برگزارکنندگان: کانون فرهنگی ايرانيان شهر مونستر و پروانه حميدی در شهر کلن»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38028

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'داستان خوانی مهشيد اميرشاهی در شهرهای مونستر و کلن آلمان، ۲۰ و ۲۱ سپتامبر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016