جمعه 8 شهريور 1387

نمايشگاه نقاشی گيزلا وارگا سينايی و دختران "اميد مهر" در تهران

نمايشگاه نقاشی گيزلا وارگا سينايی با همکاری بنياد اميد مهر از روز شنبه ۹ شهريور تا دوشنبه ۱۱ شهريور در نگارخانه دی برگزار می شود.
گيزلا وارگا سينايی نقاش معاصر مجار- ايرانی، در اين نمايشگاه ، نتيجه کارگاه های نقاشی اش را با دختران بنياد غير دولتی- غير انتفای اميد مهر، به نمايش خواهد گذاشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

درآمد حاصل از اين نمايشگاه که در آن ۳۷ اثر بفروش می رسد، به نفع بنياد اميد مهر است و برای کمک به برگزاری کارگاه های مشابهی برای دختران ديگر.
بنياد اميد مهر، به دختران در معرض آسيب، حرفه آموزی و مهارت يابی آموزش می دهد. اين دختران با گذراندن کلاسهايی مثل خياطی، کامپيوتر، خلاقيت، آشپزی، حسابداری و ... تلاش می کنند تا شرايط دشوار زندگی شان را با آموختن حرفه، و وارد شدن به بازار کار تغيير دهند.
گيزلا وارگا سينايی ، پيش از اين نيز با برگزاری نمايشگاه مشابهی که نتيجه کار کارگاهی اش با بيماران سرطانی بود. به نفع بيماران سرطانی و نيز به نفع برنامه کمک به کودکان گرسنه (برنامه جهانی غذای سازمان ملل) نمايشگاه هايی را برگزار کرده بود. او همچنين در چندين کشور کار آموزش به کودکان و زنان آسيب ديده يا در معرض آسيب را دنبال کرده و با برپايی نمايشگاه هايی از آثار ايشان، توجه عموم را برای کمک به آنها جلب کرده است.
کارگاه های نقاشی او همچنين نوعی هنر - درمانی است برای کمک به کسانی که برای تغيير شرايط زندگی شان نياز به تغيير شرايط روحی دارند. نقاشی ها همه در چارچوب "ماندالا" ترسيم شده اند. ماندالا يک نماد هنری برگزفته شده از آيين های مذهبی – شرقی (تبت) است. به گفته گيزلا، نقشهای ماندالا که از تکرار موتيفها در دايره ای که در يک مربع قرار دارد، درست می شود، به خاطر نياز به دقت و حوصله زياد و در عين حال ساده بودن، تاثير خيلی خوبی بر افراد می گذارد و به آنها تمرکز، اميد و اعتماد به نفس می دهد.
اين نمايشگاه از شنبه تا دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ برپاست.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38137

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نمايشگاه نقاشی گيزلا وارگا سينايی و دختران "اميد مهر" در تهران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016