دوشنبه 18 شهريور 1387

نشست ادبی در بزرگداشت فريدون آدميت، با حضور علی دهباشی و حسن مکارمی، ۱۴ سپتامبر در بروکسل


بنیاد فرهنگی اروپرس برای گرامیداشت یاد بزرگوار
فریدون آدمیت
نشستی ادبی در بروکسل برگزار می کند:

بوی جوی موليان آيد همی
ياد يار مهربان آيد همی

ريگ آموی و درشتی های او
زير پايم پرنيان آيد همی

آب جيحون از نشاط روی دوست
خنگ ما را تا ميان آيد همی

ای بخارا، شاد باش و دير زی!
مير زی تو، شادمان آيد همی

مير ماه است و بخارا آسمان
ماه سوی آسمان آيد همی

مير سرو است و بخارا بوستان
سرو سوی بوستان آيد همی

سخنرانی و گفت و شنود:
علی دهباشی (تهران)
شخصيت دنيای مطبوعات نوين و متعهد، سر دبير و بنيانگذار مجله های ادبی ـ فرهنگی کلک و بخارا و ناشر نوشته های بزرگان ادبيات پارسی
عنوان سخنرانی:
فريدون آدميت، آن گونه که من شناختم
و
حسن مکارمی (پاريس)
روانکاو بالينی (عضو هيئت مديره انجمن روانکاوان منطقه ليموزن)، خزانه دار جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و عضو فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر
عنوان سخنرانی:
نگاهی به آرمان های بنيادين نوگرايی و نو انديشی در ايران در دو سده گذشته

چگونه است که مردمان سرزمين ايران که در سال ١٩٠٦ توانستند فرمان مشروطيت را به امضاء برسانند و يکی از اولين مجالس قانونگزاری جهان را در خارج از دنيای صنعتی برپا دارند و اصل تفکيک سه قوّه را عملاً در قانون اساسی گنجانده و قدرت اجرائی دولت را از نماد سلطنت و قوّه قضائی را از نماد روحانيت جدا سازند، مطبوعات را به رکن چهارم مشروطيت تبديل کنند، دولت را در مقابل مجلس پاسخ گو سازند، بيکباره در قانون اساسی ١٩٧٩، عملاً و بطور کلی همه دست آوردهای خود را از دست دادند. و قانون اساسی دوّم در ايران، در تحت پوشش کامل "ولايت مطلقه فقيه"قرار گرفت. بگونه ای که انتخاب رياست قوه قضائيه، فرماندهان امنیّتی و نظامی به گونه ای مستقيم و انتخاب کليه دست اندرکاران ديگر، با واستگی شورای نگهبان عملاً در دستان ولیّ فقيه متمرکز گشت.

زمــــــان: يکشنبه ۱۴ سپتامبر، ساعت ۱۵
نشـــــانی:
(Avenue d’Auderghem - ۱۰۴۰ Etterbeek (Métro Schman – Bus 36 ـ 90
برای دريافت آگاهی بيشتر : انور مير ستاری - ۴۷۵۷۱۶۹۲۵– ۰۰۳۲

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

2 ارديبهشت » فريدون آدميت و شعر، ويدا فرهودی
دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38266

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نشست ادبی در بزرگداشت فريدون آدميت، با حضور علی دهباشی و حسن مکارمی، ۱۴ سپتامبر در بروکسل' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016