سه شنبه 9 مهر 1387

آلبوم صد سالگی انقلاب مشروطه با آواز محسن کرامتی، منتشر شد، مهر

آلبوم موسيقی "پنجره اميد" به مناسبت بزرگداشت صدمين سال انقلاب مشروطه با آواز محسن کرامتی توسط موسسه فرهنگی و هنری ماهور منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، اين آلبوم در برگيرنده هشت تصنيف است ،"افتخار آفاق" ،"تار زلف"،"از غم عشق" ، "بيداد مکن" در دستگاه سه گاه و "پيش درآمد" از آثار درويش خان، تصنيف "شکسته دل" از ساخته های حسام السلطنه، "نسيم سحر" از آثارعلی اکبر شهنازی و "دل هوس" در آوازابوعطا از جمله تصنيف های آلبوم "پنجره اميد" است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در بخشی از بروشور اين آلبوم که به معرفی تصنيف های دوران مشروطيت اختصاص دارد چنين آمده است : آثار اين مجموعه متعلق به دوره ای است که تصنيف به تدريج از کيفيت نيمه عاميانه اوليه فاصله می گيرد و موسيقيدان ها نام خود را به عنوان تصنيف ساز ثبت می کنند.عارف و شيدا ، دو تصنيف ساز پرکار که هم موسيقی و هم کلام تصنيف های خود را می ساختند به اين دوره تعلق دارند .

در ادامه معرفی اين آلبوم به اشعاری که در اين دوره مورد استفاده قرار می گرفته اشاره شده است : در دوره عارف و شيدا ، هرچند تصانيف ، به خصوص نزد عارف ، ابعاد بزرگ تری به خود می گيرند و از مضامين سياسی - اجتماعی برخوردار می شوند از همين رو معمولا سه نوع شعر مانند شعر عروضی يا برش کلاسيک ، شعر نيمه عروضی و يا برش غير کلاسيک و شعر غير عروضی کليشه ای در تصانيف اين دوره مورد استفاده قرار می گرفته است؛ به همين دليل ترتيب شعرهای مورد استفاده نيز از قاعده خاصی پيروی نمی کرده است ، مگر اينکه تصنيف در مواردی که از شعر عروضی با برش کلاسيک (يعنی شعر نوع اول) به همراه ديگر انواع در آن استفاده می شده، تقريبا هرگز با شعرهای نوع دوم يا سوم شروع نمی شده است.

در ادامه اين معرفی نوشته شده: به طور کلی در اين دوره همه چيز در کلام توسط سير و چرخش ملودی تعيين می شده است به عبارت ديگر موسيقی بر شعر ارجحيت داشته و نه تنها کيفيت و چگونگی شعر را از نظر نوع آن تعيين می کرده ، بلکه ابايی نيز از خرد کردن و شکستن ساختار نحوی کلام ، و حتی شکستن يک واژه واحد نداشته است .

لازم به ذکر است فرهاد زالی نوازنده نی ، فرشاد محمدی ، سنتور و نيما سليمی تار و تنبک از جمله نوازنده هايی هستند که در ضبط و تهيه اين آلبوم همکاری کردند .

در همين زمينه:

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/38505

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آلبوم صد سالگی انقلاب مشروطه با آواز محسن کرامتی، منتشر شد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016