شنبه 28 خرداد 1390

پرونده معافيت پزشكي ايرانيان مشمول سربازي در خارج بدون نیاز به حضورشان در ایران، بررسي مي شود

رييس مركز رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور گفت: پرونده معافيت پزشكي ايرانيان مشمول - سربازي - مقيم خارج در داخل كشور بررسي مي شود.

'علي شعباني' در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود: ايرانيان مقيم خارج از كشور كه فرزند مشمول دارند يا خودشان مشمول هستند مي توانند بدون حضور در ايران و به صورت شبانه روزي، مسايل مربوط به خدمت سربازي را پيگيري كنند.

وي به حضور كارشناسان نظام وظيفه عمومي در مركز رسيدگي به امور ايرانيان خارج از كشور اشاره كرد و افزود: افرادي كه مشمول معافيت پزشكي هستند مي توانند با ارسال پرونده خود و بدون هزينه و مراجعه به كشور، موضوع معافيت را پيگيري كنند.

شعباني گفت: شوراي پزشكي در مورد معافيت ايرانيان مقيم خارج در مركز رسيدگي به امور ايرانيان تشكيل شده و پرونده فرد متقاضي را به دقت بررسي مي كند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد: كارشناسان اين مركز در بخش نظام وظيفه موظف هستند كه نتيجه بررسي پرونده را به سرعت به ايرانيان اطلاع رساني كنند.

شعباني اظهار داشت: همچنين دانشجويان مشمول براي رفت و آمد به ايران مي توانند با مركز رسيدگي به امور ايرانيان (2777 ) تماس بگيرند و تكليف خود را مشخص كنند.

شعباني با بيان اينكه كشورهاي محل اقامت ايرانيان خارج در قالب منطقه، ساماندهي شده است، گفت: اطلاعات هر ايراني خارج از كشور پس از برقراري ارتباط با اين مركز، ثبت شده و به كارشناس حوزه مربوطه انتقال داده مي شود.

در همين زمينه:

دنبالک:
http://newsmanager.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/46754

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده معافيت پزشكي ايرانيان مشمول سربازي در خارج بدون نیاز به حضورشان در ایران، بررسي مي شود' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016