جمعه 25 دی 1383

نامه سرگشاده کانون وبلاگ نويسان ايران به کوفي عنان

آقای کوفی عنان ریاست محترم سازمان ملل متحد

بر اساس ماده ی نوزدهم بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل : « هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق وابسته به آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و هراس نداشته باشد و در دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه، به تمام ابزار ممکن بیان و بدون پای بندی مرزی آزاد باشد » .
حکومت جمهوری اسلامی ایران این ابتدایی ترین حقوق انسان امروزین را برای تبادل اطلاعات و آگاهی پایمال می کند. روزنامه ها را می بندد و قلم ها را می شکند. دستگیری روزنامه نگاران و نویسندگان و شکنجه و بستن جرائم ساختگی به آنها ، کار روزمره ی حکومت در این سرزمین دربند است.
اکنون که کارشان با کتاب و روزنامه تمام شده به سراغ اینترنت آمده اند. جوانان ایران تشنه ی آگاهی و اندیشه های نو هستند. اینترنت تنها روزنی است که جوانان از راه آن نقبی به جهان بیرون می زنند. حکومت اسلامی در تدارک بستن این روزنه است. آنها اینترنت را سانسور و فیلتر می کنند. کاربران اینترنتی، وب لاگ نویسان و روزنامه نگارانی – که آثارشان در اینترنت منتشر می شود – را دستگیر و زندانی می کنند. وب لاگ نویسان و روزنامه نگاران بر خلاف ماده ی پنجم بیانیه حقوق بشر که : « هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ستم گرانه ، ضد انسانی یا تحقیر آمیز قرار گیرد» ، شکنجه می شوند و به زور از آنها اقرارهای ساختگی می گیرند و آنها را در رسانه های همگانی تحقیر می نمایند. خانواده هایشان را مورد آزار قرار داده و آنها را مجبور به پرداخت وثیقه های سنگین مالی می کنند. آقای ابطحی معاون سابق رئیس جمهور به تمامی موارد گفته شده و نقض حقوق بشر توسط قوه ی قضائیه حکومت اسلامی اعتراف کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کانون وب لاگ نویسان ایران از شما به عنوان رئیس سازمان ملل و دیده بان حقوق بشر در خواست می کند تا به حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده و از آنها خواستار رعایت ابتدایی ترین حقوق مردم ایران شوید.

با سپاس
کانون وب لاگ نویسان ایران
ژانویه 2005

رونوشت برای :
یونسکو
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران بدون مرز
سازمان جهانی قلم

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16917

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده کانون وبلاگ نويسان ايران به کوفي عنان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016