یکشنبه 27 دی 1383

شيرين عبادي با اشاره به احضارش به دادگاه: پرونده‌ داراي شاكي خصوصي بايد در دادسراي عمومي رسيدگي شود، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شيرين عبادي با اشاره به احضارش به شعبه‌ي 14 بازپرسي دادسراي انقلاب اسلامي گفت: با مراجعه‌ي وكلاي من به مجتمع مذكور عنوان شد كه پرونده شاكي خصوصي داشته و سخنگوي قوه‌ي قضاييه نيز اعلام كرده كه شهروندي از من شكايت كرده است.

وي در گفت‌و‌گو با خبرنگار «حقوقي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: اين درحالي است كه شكايت شاكي خصوصي بايد در دادسراي عمومي مورد رسيدگي قرار گيرد نه در دادگاه انقلاب؛ آن هم در بخشي كه معمولا به مسايل سياسي و امنيتي رسيدگي مي‌كند.

عبادي ابراز داشت: اگر مبناي احضار من شكايت شاكي خصوصي باشد، توجه دستگاه قضايي را به اين نكته جلب مي‌كنم كه چرا دادگستري از بي‌طرفي خارج شده و شكايت شاكي خصوصي را در دادگاه انقلاب رسيدگي مي‌كند و احضارم به دادگاه انقلاب بر اين اساس يك تخلف آشكار است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: تا كنون مشاهده نشده كه پرونده شكايت خصوصي كسي در دادگاه انقلاب مطرح شود؛ مگر اين كه در اين مورد مطلب ديگري بوده كه در اثر واكنش‌هاي ايجاد شده به صورت ديگري تغيير ماهيت داده است.

عبادي گفت: براي اولين بار است كه دادگستري شكايت شاكي خصوصي را در دادگاه انقلاب مي‌پذيرد و من توجه قضات محترم را به اين نكته جلب مي‌كنم كه رعايت قانون و بي‌طرفي مهم‌ترين ارزش براي يك قاضي است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17009

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادي با اشاره به احضارش به دادگاه: پرونده‌ داراي شاكي خصوصي بايد در دادسراي عمومي رسيدگي شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016