پنجشنبه 15 بهمن 1383

سخنان مهم جرج بوش در کنگره آمريکا درباره ايران: ايران بزرگترين حامی تروريسم دولتی است، بي بي سي و صداي آمريکا

جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، به شدت به ايران حمله کرده و سياست های جمهوری اسلامی در زمينه های داخلی و خارجی را مورد انتقاد قرار داده است.

آقای بوش در سخنرانی سالانه گزارش وضعيت ايالات متحده، که در برابر اعضای سنا و مجلس نمايندگان اين کشور در کنگره آمريکا ايراد شد، ضمن تشريح سياست های دولت خود در زمينه های مختلف داخلی و خارجی، دولت ايران را به حمايت از تروريسم و محروميت مردم اين کشور از آزادی متهم کرد.

وی در توضيح سياست خارجی دولت خود، شديدترين انتقادات را متوجه ايران ساخت.

رييس جمهوری آمريکا در بخشی از سخنان خود، که به پيشبرد دموکراسی و ثبات سياسی در خاورميانه اختصاص داشت، گفت "ايران همچنان بزرگترين حامی تروريسم در جهان باقی مانده، در صدد دستيابی به تسليحات هسته ای است در حاليکه مردم خود را از آزادی که خواستار آن بوده و استحقاق آن را دارند محروم می کند."

جورج بوش به مذاکرات کشورهای اروپايی با جمهوری اسلامی در مورد برنامه های هسته ای اين کشور و موضوع های ديگر اشاره کرد و گفت که در اين زمينه، آمريکا با اروپا همکاری داشته است.

جورج بوش

آقای بوش گفت "ما با متحدان اروپايی خود در حال همکاری هستيم تا برای رژيم ايران تصريح کنيم که بايد برنامه غنی سازی اورانيوم و هرنوع فعاليت بازپردازش پلوتونيوم را کنار بگذارد و به حمايت خود از تروريسم خاتمه دهد."

رييس جمهوری آمريکا خطاب به مردم ايران گفت "من امشب به مردم ايران می گويم: همانگونه که شما برای کسب آزادی خود ايستادگی می کنيد، آمريکا نيز در کنار شما ايستاده است."

سخنان آقای بوش پس از آن ايراد می شود که شامگاه سه شنبه، 1 فوريه، کاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريکا، گفت که دولت وی تلاش های ديپلماتيک برای حل بحران ناشی از برنامه های هسته ای ايران را خاتمه يافته تلقی نمی کند.

ماه گذشته، رييس جمهوری آمريکا گفته بود که دست زدن به عمليات نظامی را برای متوقف کردن برنامه های هسته ای ايران، که آمريکا مدعی است در راستای توليد مخفيانه جنگ افزارهای اتمی ادامه دارد، منتفی نمی داند.

به نظر می رسد سخنان آقای بوش در کنگره حاکی از آن است که در حاليکه دولت وی ساختار سياسی و سياست های جمهوری اسلامی را قابل قبول نمی داند، اما مايل نيست با نفی تلاش های ديپلماتيک کشورهای اروپايی در مورد برنامه هسته ای ايران و مسايل ديگری مانند وضعيت حقوق بشر، باعث تيرگی روابط آمريکا با اروپاييان شود و حمايت آنان را در برخوردهای بين المللی، از جمله در مورد ايران، از دست بدهد.

اصلاحات خاورميانه و سوريه

رييس جمهوری آمريکا تاکيد کرد که "ما حق، تمايل و هدف تحميل شکل حکومتی خود بر کشورهای ديگر را نداريم و اين يکی از تفاوت های اصلی ما و دشمنان ماست."

وی افزود که "هدف ما ساختن و حفظ جامعه ای از ملت های مستقل با حکومت هايی است که در برابر شهروندان خود پاسخگو بوده و فرهنگ خود را منعکس کنند و به اين دليل که نظام های دموکراتيک به مردم خود و همسايگانشان احترام می گذارند، گسترش آزادی به صلح منجر می شود."

رييس جمهوری آمريکا به مشارکت مردم به خصوص زنان در انتخابات رياست جمهوری افغانتسان، انتخاب رهبری فلسطينيان و انتخابات اخير رياست جمهوری اوکراين اشاره کرد و گفت: ما شاهد تحولاتی بارز در تاريخ آزادی هستيم و در سال های پيش رو، به اين ماجرا بازهم افزوده می شود.

در مورد فلسطين، وی گفت که آغاز اصلاحات و استقرار دموکراسی در سرزمين های فلسطينی نشاندهنده توانمندی آزادی در شکستن انگاره های کهنه خشونت و ناکامی است و به سفر وزير خارجه آمريکا به خاورميانه و ملاقات وی با نخست وزير اسرائيل و رهبر فلسطينيان اشاره کرد و گفت که اين سفر نشان خواهد داد چگونه آمريکا می تواند به مردم فلسطين در خاتمه دادن به تروريسم و ايجاد نهادهايی برای تشکيل يک دولت صلحدوست، مستقل و دموکراتيک کمک کند.

وی گفت که از کنگره خواهد خواست مبلغ 350 ميليون دلار را برای حمايت از اصلاحات در سرزمين های فلسطينی اختصاص دهد و افزود که هدف آمريکا وجود دو کشور دموکراتيک اسرائيل و فلسطين در کنار هم است.

رييس جمهوی آمريکا گفت که کشور وی با دوستان خود در خاورميانه برای مبارزه با تروريسم همکاری می کند و در عين حال مشوق پيشبرد آزادی در منطقه خواهد بود.

جورج بوش از اصلاحات در آنچه که هلالی گسترده از مراکش تا اردن و بحرين خواند، ستايش کرد و همچنين گفت که دولت عربستان سعودی با گسترش مشارکت مردم در تعيين سرنوشت خود می تواند توان خود در رهبری منطقه ای را به نمايش بگذارد.

وی افزود که مردم بزرگ و سرفراز مصر نيز که مسير صلح در خاورميانه را ترسيم کرده اند اکنون می توانند راه استقرار دموکراسی در خاورميانه را نيز نشان دهند.

رييس جمهوری آمريکا، با اظهار اين نظر که پيشبرد صلح در منطقه خاورميانه مستلزم مقابله با رژيم هايی است که همچنان به تروريست ها پناه می دهند و در صدد توليد جنگ افزارهای کشتار جمعی هستند، دولت سوريه را نيز مورد انتقاد قرار داد.

جورج بوش گفت "سوريه هنوز به تروريست هايی که در صدد نابود کردن هر نوع فرصت استقرار صلح در خاورميانه هستند اجازه می دهد تا از خاک آن کشور و بخش هايی از خاک لبنان استفاده کنند."

وی خطاب به نمايندگان کنگره گفت "شما قانون پاسخگويی سوريه را تصويب کرده و ما آن را به کار می بريم و از دولت سوريه انتظار داريم به هرنوع حمايتی از تروريسم خاتمه داده و درها را به روی آزادی بگشايد."

ادامه حضور در عراق

رييس جمهوری آمريکا در ادامه سخنان خود در برابر نمايندگان کنگره اين کشور گفت که تعهد به پيشبرد دموکراسی، به خصوص در خاورميانه، در کشور عراق در معرض آزمون قرار گرفته و احترام و اعتبار کسب کرده است.

جورج بوش از سربازان آمريکايی که، به گفته وی با تروريسم در عراق مقابله می کنند تا مانع از حمله تروريست ها به آمريکا شوند، ستايش کرد و گفت که "پيروزی آزادی در عراق باعث قدرت گرفتن متحد جديدی در نبرد با تروريسم می شود، به اصلاح طلبان در تمامی نقاط، از دمشق تا تهران، الهام می بخشد، برای منطقه ای آشوب زده اميد و پيشرفت بيشتری به ارمغان می آورد و در نتيجه، سايه تهديدی هولناک را زندگی ما و نوه های ما بر می دارد."

رييس جمهوری آمريکا از شهامت مردم عراق در شرکت در انتخابات قدردانی کرد و گفت که شهروندان عراقی با ناديده گرفتن خطرات و تهديدها، در انتخابات پارلمانی آن کشور مشارکت کردند و نشان دادند که برای آزادی خود ارزش قايل هستند.

وی افزود که اين ديدگاه مردم عراق متضمن موفقيت آمريکا در ماموريت خود در آن کشور است.

آقای بوش گفت که تروريست ها و شورشيان با خشونت تمام با دموکراسی عناد می ورزند و به حملات خود عليه آن ادامه خواهند داد اما انتخابات عراق نشان داده است که نافذترين اسطوره ای که آنان به عنوان بهانه ای برای توجيه عمليات خود به کار می بردند ديگر اعتبار خود را از دست داده است.

وی توضيح داد که اينک تمامی جهانيان مشاهده می کنند که بمب گذاران و آدم کشان تنها عليه نيروهای ائتلاف وارد عمل نمی شوند بلکه در صدد نابودی اميدهای مردم عراق هستند هرچند گروه کوچکی از افراط گرايان هرگز توان نابودی عزم مردم عراق را نخواهد داشت.

آقای بوش موضوع خروج نيروهای آمريکايی از عراق را نيز در سخنرانی خود مطرح کرد.

رييس جمهوری آمريکا گفت که "ما يک جدول زمانی تصنعی برای خروج از عراق تعيين نمی کنيم زيرا چنين اقدامی باعث تشويق تروريست ها می شود تا باور داشته باشند که می توانند در انتظار بمانند تا ما عراق را ترک کنيم."

وی گفت که "ما به منظور دستيابی به هدفی مشخص در عراق هستيم: برای تحقق حکومتی که دموکراتيک و نماينده تمامی مردم خود باشد، با همسايگان در صلح و آشتی به سر برد و بتواند از خود دفاع کند و زمانی که اين نتيجه حاصل آيد، مردان و زنان ما که درعراق خدمت می کنند به وطن خود باز خواهند گشت."

مسايل داخلی

بخش عمده سخنرانی رييس جمهوری آمريکا به مسايل داخلی به ويژه برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت وی اختصاص داشت.

وی گفت که اقتصاد آمريکا سريعتر از هر کشور صنعتی ديگری رشد می کند و دولت ضمن وضع برخی بخشودگی های مالياتی برای تمامی ماليات دهندگان، بر رکود اقتصادی غلبه کرده، سرمايه گذاری مردم در شرکت ها را به نحوی بی سابقه گسترش داده و ميليون ها شغل جديد ايجاد کرده است.

آقای بوش گفت که راه مناسب برای پيشرفت اقتصادی آمريکا کاهش نقش اقتصادی و هزينه های دولتی همراه با کاهش ماليات هاست و وعده داد سياست هايی را به اجرا بگذارد به نحوی که تا سال 2009 کسری بودجه دولت فدرال به نصف کاهش يابد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی خطاب به کسانی که به سن بازنشستگی نزديک می شوند گفت که دولت اجازه نمی دهد نظام تامين اجتماعی به ضرر آنان تغيير کند ولی در عين حال، می کوشد با اصلاح اين نظام، بر کارآيی آن برای حمايت از نسل آينده بازنشستگان بيافزايد.

رييس جمهوری آمريکا از کنگره خواست در زمينه ايجاد يک نظام درمانی جامع برای کمک به افراد کم درآمد و قرار گرفتن آنان تحت پوشش بيمه درمانی خصوصی و کارآيی بيشتر در بخش بهداشت و درمان اقدام کند.

وی اصلاحات در آنچه را که "قانون کهنه مالياتی" خواند از جمله سياست های دولت خود اعلام کرد.

رييس جمهوری آمريکا همچنين قوانين مهاجرتی آمريکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که در حال حاضر، اين قوانين با نيازهای اقتصادی و ارزش های مورد نظر اين کشور همخوان نيست.

آقای بوش گفت که زمان آن رسيده است تا سياستی مناسب در زمينه مهاجرت اتخاذ شود به نحوی که کارگران مهاجر موقت بتوانند مشاغلی را که آمريکاييان مايل به انجام آنها نيستند برعهده بگيرند.

سخنان آقای بوش، که يک ساعت به طول انجاميد، با ابراز احساسات مکرر حاضران چند بار قطع شد اما در مواردی نيز صدای اعتراض برخی از نمايندگان حزب مخالف نسبت به اظهارات وی به گوش می رسيد.
--------------------

پرزيدنت بوش: ملت ايران سزاوار آزادی است و آمريکا را در کنار خود دارد


پرزيدنت بوش در جلسه مشترک مجلسين سنا و نمايندگان کنگره آمريکا صحبت ميکرد که ميهمانانی از خارج نيز در آن شرکت داشتند که يک زن رای دهنده در انتخابات يکشنبه عراق و يک زن رای دهنده در انتخابات سال گذشته افغانستان از جمله آنها بودند.

پرزيدنت بوش درباره ايران گفت که دولت ايران کماکان به عنوان حامی اصلی تروريسم باقی مانده و دنبال تسليحات اتمی است، در همين حال مردم ايران در جستجو و شايسته آزادی اند. پرزيدنت بوش اضافه کرد، «ما با همکاری متحدان اروپايی مان سعی می کنيم برای رژيم ايران روشن سازيم که بايد از برنامه غنی سازی اورانيوم و هرگونه فرآوری مجدد پلوتونيوم دست بردارد و حمايت خود را از ترور متوقف کند.»

رئيس جمهوری آمريکا گفت، « من امشب خطاب به ملت ايران می گويم تا جايی که شما پای ازادی خود ايستاده ايد، آمريکا نيز در کنار شما خواهد بود.»

پرزيدنت بوش سخنرانی خود را در کنگره با يک يادآوری مثبت آغاز کرد و گفت اقتصاد آمريکا اقتصادی سالم و برخوردار از رشدی سريع است.

پرزيدنت بوش گفت اقتصاد آمريکا در سال گذشته بيش از دو ميليون شغل جديد بوجود آورده است . پرزيدنت بوش از کنگره خواست که برنامه های بازنشستگی و بيمه های اجتماعی را اصلاح کند.

پرزيدنت بوش گفت آمريکا در نظر دارد امعيارهای های بالاتر آزادی را در خاورميانه تشويق و ترغيب کند.

پرزيدنت بوش همچنين گفت هدف ايجاد يک کشور دموکراتيک فلسطينی که در صلح و آرامش در کنار اسرائيل زندگی کند تحقق يافتنی است.

پرزيدنت بوش گفت انتخابات عراق فصلی جديد را در تلاش های آمريکا در عراق گشوده است که توجه بيشتر به تعليم نيروهای امنيتی عراق از جمله آنهاست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17812

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنان مهم جرج بوش در کنگره آمريکا درباره ايران: ايران بزرگترين حامی تروريسم دولتی است، بي بي سي و صداي آمريکا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016