چهارشنبه 19 اسفند 1383

حاتم قادري: وظيفه خود را پاسداري از انديشه سوژه مدرن مي‌‏دانم ؛ معتقدم اگر در انتخابات شركت نكنيم هم اتفاق خاصي نخواهد افتاد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

استاد دانشگاه تربيت مدرس, گفت: شركت در انتخابات و راي دادن به كساني كه هيچ برنامه روشني ندارند تداوم وضعيت كودك ساني ماست.

به گزارش خبرنگار ايلنا, حاتم قادري در جلسه بررسي انتخابات آتي رياست جمهوري كه از سوي انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌‏ها در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و با حضور دكتر حاضري و مصطفي تاج زاده برگزار شده بود, با ذكر خاطره‌‏اي از رقابت هاشمي رفسنجاني و يزدي در انتخابات مجلس در سال 64 ,گفت: در اين انتخابات تاكيد داشتند كه مردم بيايند و به اسلام ناب محمدي و نه اسلام آمريكايي راي دهند و تصور ما اين بود كه براساس اين گفته آقاي هاشمي نماينده اسلام محمدي و آقاي يزدي نماينده اسلام آمريكايي است و ما بايد به آقاي هاشمي راي دهيم چرا كه قطعاً جمهوري اسلامي نظام بازي است كه نمايندگان اسلام آمريكايي هم‌ ‏امكان حضور و راي آوردن در آن را دارند.
وي افزود: پس از شركت من در آن انتخابات به عنوان آخرين انتخاباتي كه شركت كردم آقاي هاشمي راي آورد؛ اما پس از آن آقاي يزدي به عنوان عضو شوراي نگهبان منصوب شد.
قادري مدعي شد: جمهوري اسلامي به خاطر ناتواني‌‏هايش و به خاطر فساد مالي مسوولان آن فاقد مشروعيت براي شركت مردم در انتخابات‌‏هاي آن است به ويژه اينكه شركت ما در اين انتخابات مشروعيت دادن به اين نظام است و من هيچ اعتقادي به شركت در چنين انتخاباتي ندارم.
وي تصريح كرد: تيپ‌‏هاي روشنفكري بايد بالاخره در جايي بايستند و بگويند ما چه چيزي را نمي‌‏خواهيم. اين وضعيت كودك ساني كه ما دچار احساسات بشويم وعده‌‏اي را بدون اينكه برنامه روشن داشته باشند انتخاب كنيم, وضعيت خوبي نيست و من معتقدم اگر در انتخابات شركت نكنيم هم اتفاق خاصي نخواهد افتاد.
قادري تاكيد كرد: بحران‌‏هاي جدي اقتصادي, فقدان عدالت اجتماعي و بحران‌‏هاي هويتي و قوميتي جامعه ما را در حالتي كاملاً انفجاري قرار داده‌‏است.
وي افزود: انتخابات در اين شرايط نمايشي بي‌‏رنگ و بوست.
وي در واكنش به اظهارات تاج‌‏زاده اظهار داشت: آقاي تاج‌‏زاده متاسفانه بازخواني‌‏هاي بسيار غلطي از پديده‌‏هاي تاريخي ارائه مي‌‏كنند. ايشان همواره در مقالات خود به من حمله مي‌‏كنند و گاهي مرا ادامه دهنده راه انجمن حجتيه, گاهي منفعل و ... معرفي مي‌‏كنند. اين ساده‌‏‏انديشي‌‏ها حداقل مرا نگران و دچار بيم نمي‌‏كند. من وظيفه خود را پاسداري از يك انديشه مي‌‏دانم و اين رفتار من به معناي انفعال نيست.
استاد دانشگاه تربيت مدرس با بيان اينكه ما بالاخره يك جايي بايد از بخشي از وضعيت كنوني خود قطع ارتباط كنيم, افزود: سوژه‌‏اي مدرن در حال شكل‌‏گيري در جامعه ماست كه اين سوژه مدرن به برخي مسائل آگاهي دارد. من هم از اين مساله دفاع مي‌‏كنم نه از انفعال.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي ادامه داد: من از انفعال دفاع نمي‌‏كنم بلكه مي‌‏گويم مثلاً آقاي خاتمي كه با آن شعارها آمد نهايتاً با چه هزينه‌‏اي به چه نتيجه‌‏اي رسيد, به طوري كه خيلي وقت‌‏ها نقش پيك رهبري را بازي كرد و تبديل به كسي شد كه روزنامه كيهان از او تعريف و تمجيد مي‌‏كند.
قادري در بخشي از سخنان خود در مورد اظهارات "حاضري" در مورد عملكرد امام خميني (ره) در جريان انتخابات مجلس سوم گفت: من كاري به نيت‌‏ها كاري ندارم اما يقين دارم كه از دل تفكر برخي تفكرات آزادي و دموكراسي بيرون نمي‌‏آمد.

Copyright: gooya.com 2016