دوشنبه 15 فروردین 1384

کاریکاتور سازگارا و اعتراض دوست بنی صدری، س.پیوند

آشنای شریفی از مخلصان آقای بنی صدر پریروز درآمد که دیدی آقای سازگارا - هنوز هیچی نشده - به کاریکاتوری که از او کشیده بودند اعتراض کرده بود؟
تصادفاً من از وقتی این کارتون دیده بودم در این اندیشه بودم که چگونه یک کارتونیست (یا به قول ما ایرانیها: کاریکاتوریست) میتواند اینهمه در خلق یک کارتون (یا بنا به غلط مصطلح: کاریکاتور) کم ذوقی به خرج دهد و جای ظرافت طنز و زیبائی هنر را به سقط گوئی و دشنامکشی بسپارد؟
آیا کارتونیست تازه به تبعید آمده میخواهد در دنیای آزاد، سخنگوی طیف خاصی باشد؟ و اگر هست چرا تمام حرفش را با استفاده از هنر کارتون نمیزند؟ آیا چندان ناتوان است که مجبور است با صراحت در متن کارتونش قلمفرسائی کند و عبارت فارسی بنویسد؟
اگر به غرب آمده ایم اقلاً این چیزهای ابتدائی را یاد بگیریم که تهمت نزنیم و کارتون درست بکشیم!

من جزو طرفداران یا ا مضا کنندگان طرح رفراندوم آقای سازگارا نیستم. ایشان را خوب نمیشناسم اما با هنر کارتون و شیوه طنز به نیکوئی آشنایم. چندان آشنایم که وقتی آقای سازگارا در اعتراض به تهمتی که در این کارتون حواله اش کرده اند، چند خطی به «گویا» مینویسد و سرآخر کارتونیست مربوطه را به «خدای خودش» حواله میدهد، حیران میمانم که چرا باید پای حضرت باریتعالی را به حیطه هنری که احتمالاً کمترین اطلاعی از آن ندارد، کشاند. گو اینکه کارتونیست حرفه ای ما هم با آنچه در مورد سازگارا علم کرده؛ نشان میدهد که چندان هم بیشنر از حضرت باری با ظرائف این هنر آشنا نیست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به آشنای شریف گفتم که آقای سازگارا خوب کاری کرده بود اعتراض کرده بود و اینکه «هنوز هیچی نشده» که میگوئید، منتظرید ایشان شاه یا رئیس جمهور بشود تا اعتراض کند؟! و مگر اعمال سانسور و ایجاد خفقان کرده است اگر از حق طبیعی خودش استفاده کرده وقتی که سایت «گویا» با تیراژ دادن به یک کارتون مبتذل و مغرضانه، او را آزرده بود؟!
با احترام

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20113

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کاریکاتور سازگارا و اعتراض دوست بنی صدری، س.پیوند' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016