پنجشنبه 22 اردیبهشت 1384

روحاني: ايران در 300 سال گذشته به هيچ كشوري تجاوز نكرده و اين مهمترين مبنا براي اعتماد جامعه جهاني به ايران بايد باشد، آفتاب

دكتر حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با خانم كاواگوچي مشاور ويژه نخست وزير ژاپن با اشاره به روابط گسترده ايران و ژاپن در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و اشتراك نظرات در مسائل مهم منطقه اي و بين المللي، دو كشور را قرباني سلاح هاي كشتار جمعي تلقي نموده و بر پايبندي جمهوري اسلامي ايران به مقررات بين المللي در مورد مسائل هسته اي و سلاح هاي كشتار جمعي تأكيد كرد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي پروتكل الحاقي را بالاترين ابزار اعتمادسازي موجود جامعه جهاني دانسته و با توجه به اجراي پروتكل توسط ايران و همكاري شفاف با آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح نمود كه تمام فعاليت هاي هسته اي ايران تحت نظارت كامل آژانس و در چارچوب معاهده عدم اشاعه سلاح هاي هسته اي (NPT) خواهد بود و ايران از تمام حقوق مشروع و قانوني خود در اين زمينه بهره خواهد جست و محروميت ايران از حقوق قانوني اش امكان پذير نخواهد بود.

وي گفت: از لحاظ تاريخي ايران در 300 سال گذشته به هيچ كشوري تجاوز نكرده است و اين مهمترين مبنا براي اعتماد جامعه جهاني به ايران بايد باشد. در عين حال مايه تأسف است كه اسرائيل با 50 سال سابقه تجاوز و غصب و كشتار و عدم تعهد و پايبندي به كليه معاهدات سلاح هاي كشتار جمعي و ذخاير عظيم اين سلاح هاي مرگبار، مورد حمايت غرب قرار دارد.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح كرد كه ايران براي هرگونه اعتمادسازي و رفع نگراني و دادن تضمين هاي بين المللي براي اطمينان از عدم انحراف چرخه سوخت به سمت ساخت سلاح با آغوش باز با جهان برخورد مي كند در عين حال براي دفاع از حقوق مشروع و قانوني اش حاضر است هر بهايي را بپردازد.

تكنولوژي هسته اي خواست ملت ايران و به عنوان «غرور ملي» است لذا هيچ دولتي در ايران قادر به انصراف از اين حق نخواهد بود.

خانم كاواگوچي مشاور ويژه نخست وزير ژاپن در ديدار با آقاي دكتر روحاني، ژاپن را شريك اول اقتصادي ايران در جهان خوانده و تلاش هاي ايران براي حل و فصل مسالمت آميز موضوع هسته اي را ستود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي، گفت و گوهاي ايران و سه كشور اروپايي با توافق در مورد مسأله هسته اي را مهم ارزيابي نموده و خواستار ادامه اين مذاكرات شد.

وي اقدامات 5/1 سال گذشته ايران در جهت اعتمادسازي در مسأله هسته اي را مورد تقدير قرار داده و استمرار اين روند را موجب تقويت روابط جامعه جهاني با جمهوري اسلامي ايران دانست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22451

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روحاني: ايران در 300 سال گذشته به هيچ كشوري تجاوز نكرده و اين مهمترين مبنا براي اعتماد جامعه جهاني به ايران بايد باشد، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016