جمعه 23 اردیبهشت 1384

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت پنجم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم


تمام آنچه در بازجويي هاي متهمان اطلاعات موازي مي گذرد را مي توان خلاصه كرد در دست زدن بازجو به هر روشي براي شكستن متهم و وادار كردن او به اعترافاتي هرچه بيشتر از يك طرف، و از سوي ديگر مقاومت بي حاصل يا اعتراف ديكته شده متهم براي خلاصي از وضعيت رواني يا جسمي غير قابل تحملي كه برايش ايجاد كرده اند.

سازمان اطلاعات موازي، اطلاعات خود را نهايتا از طريق بازجويي هاي غيرقانوني و همراه با شكنجه بدست مي آورد و سپس آن را به عنوان واقعيت هاي بي خدشه مفروض مي گيرد و متهمان بعدي را به تكرار و تكميل آنها وادار مي كند.

بازجويان و مسئولان پرونده حتي ابايي از اين ندارند كه در صورتي كه با مشكل يا سد محكمي مواجه شوند يا به فردي برسند كه حتي شايد اتهامات سنگيني هم متوجه او باشد اما از حاميان بانفوذي برخوردار است، ترجيح مي دهند كه واقعيات ساخته ذهن خود را تغيير دهند و به سراغ قربانيان ديگري بروند و پرونده را در مسير ديگري دنبال كنند. كافي است خواننده توجه كند كه براي مثال چرا اولين متهمي كه در پرونده نظرسازي بازداشت شد، به زودي آزاد شد و پرونده در مسير ديگري (مؤسسه آينده) به راه خود ادامه داد. واضح است، مشكل در اينجا بود كه مرتضوي و هدايت كنندگان او در آن زمان نمي خواستند يا نمي توانستند با مسئولان وزارت ارشاد درگير شوند.

اما پس از اينكه متهم به طور كامل از لحاظ شخصيتي شكسته شد و تمام خطاهاي زندگي خصوصي و سياسي خود را اعتراف كرد، او را وادار مي كنند تا درباره ديگران نيز اعتراف كند و از فعاليت هاي دوستان و همكاران خود و زندگي خصوصي ايشان پرده بردارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«تك نويسي» عنوان اين قسمت از كار است. تك نويسي درباره افراد سياسي، تك نويسي درباره گروههاي سياسي، درباره نشريات و نيروها و محتواي آنها، درباره فعالان و فعاليتهاي اجتماعي، و تك نويسي هاي مشروح درباره حوزه هاي تخصصي مثل سينما، علوم اجتماعي و پژوهشگري، اينترنت و فعاليتهاي گروهي و فعالان عرصه اقتصاد و فرهنگ زمينه هايي است كه به شدت مورد علاقه تحليلگران پرونده هاي اطلاعات موازي است.

اين قسمت از پروژه براي پرونده سازان بسيار جدي است، چرا كه آنها ناآشنايي عميق خود با واقعيت ها و مباحث و مسائل تخصصي حوزه هاي مربوطه را به اين طريق مي توانند جبران كنند و با افزودن تعبيرات و اصطلاحات تخصصي به پرونده و كيفرخواست با كمك گيري از همين تك نوشته ها، مدعيات خود و اعترافات متهمان را موجه جلوه دهند.


ضميمه:


ادامه

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22505

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت پنجم)، امضا محفوظ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016