یکشنبه 1 خرداد 1384

درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت چهاردهم)، امضا محفوظ

بسم الله الرحمن الرحيم


احضار، بازجويي و قرباني كردن متهمان براي اهداف شخصي و باندي، تنها كاري نيست كه سازمان اطلاعات موازي انجام مي دهد. اين سازمان با بهره گيري از رانت اطلاعاتي و سوء استفاده از دسترسي به شنود تلفني، پشتوانه قضايي و عملياتي و امكانات مالي به حوزه هايي وارد مي شود كه دقيقا كاركرد سياسي و جناحي اين سازمان و اهداف خطي و باندي گردانندگان آن را آشكار مي سازد.

يكي از اينگونه موارد آشكار تخطي اطلاعات موازي از حوزه هاي مدعي انجام تكليف در آن و ورود اين سازمان به دعواهاي خطي و جناحي، بحث سايتهاي ضداصلاحات است. سايتهايي كه عليه اصلاح طلبان كار مي كردند يا مي كنند و به دروغ سازي و شايعه پردازي عليه نمايندگان مجلس ششم، مديران اصلاح طلب دولتي، فعالان روشنفكر و اصلاح طلب، روزنامه نگاران، نيروهاي ملي مذهبي و روحانيون نزديك به اصلاح طلبان مي پرداختند و مي پردازند، همگي به نحوي مستقيم يا غيرمستقيم به سازمان اطلاعات موازي وابسته اند و از آن خط مي گيرند و تغذيه مي شوند.

سايتهاي خبري با نامهاي «دريچه» (هم اكنون در حال فعاليت)، «افشا» (تعطيل شده)، چلچراغ (موقتا تعطيل شده)، «جستجو» (تعطيل شده) و «شريف نيوز» (در حال فعاليت) مستقيما وابسته به اطلاعات موازي هستند. اين مورد آخر، با پوشش دانشجويي اداره مي شود، اما در حقيقت بيش از هشتاد درصد محتواي توليدي آن با پشتيباني مستقيم اطلاعات موازي تهيه مي شود. آدرس سايتهاي مذكور به اين شرح است:

www.daricheh.org
www.chelcheragh.org
www.jostejoo.net
www.sharifnews.com
www.gooyaa.com

سايت «گوياآ» يكي ديگر از توليدات جناحي و خطي اطلاعات موازي عليه اصلاحات بود كه آشكارا از سايت خبري «گويا نيوز» تقليد مي كرد و آدرس همه سايتهاي همفكر يا نزديك به جريان مخالف اصلاحات را يكجا جمع كرده بود. تأسيس گوياآ كمي بعد از مقطعي بود كه يكي از مقامات بالاي نظام در ديدار با جمعي از حوزويان و نخبگان علمي و فرهنگي از ايشان خواسته بود كه در جبهه هاي جديد مبارزه با هم هماهنگ و «يد واحده» باشند.

علاوه بر اين سايتها، گروه عمليات رواني سازمان اطلاعات موازي هر از گاهي اخبار راست و دروغ يا خبرهاي محرمانه و گاهي آميخته به كذب از پرونده هاي در دست اقدام را براي سايتهاي ديگر مانند «بازتاب» و بعضي خبرگزاري ها مانند «فارس» و «مهر» مي فرستد و با تغذيه غيرمستقيم آنها را در جهت مورد نظر خود خط دهي مي كند، كه در مورد پرونده هاي خاص اطلاعات موازي خبرگزاري فارس ارتباط نزديكي با شخص دادستان تهران برقرار كرده است.

نيروهاي اطلاعات موازي حتي يك بار با تقليد از وبلاگ گروهي صبحانه، سايتي را به نام «سرتاسر» راه اندازي كردند كه به علت اينكه لينك ها و مطالب اعضا از كنترل مديران سايت خارج شد و رنگ و بوي ديگري به خود گرفت، آن را به طور موقت تعطيل كردند. اين سايت ديگر هرگز به روز نشد.

بعضي از سايتهاي ضداصلاحات مستقيما توسط اطلاعات موازي هدايت مي شوند و اخبار آنها عينا توسط بازجويان و افراد داراي دسترسي به پرونده هاي اطلاعاتي محرمانه يا پرونده هاي قضايي در حال دادرسي تنظيم مي شود. اين چند سايت كه در واقع نقش تريبون هاي غيررسمي سازمان اطلاعات موازي را دارند، با بودجه بيت المال اداره مي شوند و هزينه هاي آنها از بودجه هاي سري اطلاعات ناجا يا كمك هاي دفتر رهبري تأمين مي شود، در حالي كه تنها هدف آن ترور شخصيت و تخريب چهره اصلاح طلبان و ايجاد جنگ رواني عليه ايشان است.

دو سند ضميمه، دستنوشته هاي يكي از نيروهاي ارشد اطلاعات موازي است كه چند خبر را براي انتشار در يكي از سايتهاي ضد اصلاحات تنظيم كرده است. نحوه تنظيم خبر و نثر آن براي فهم ميزان سواد و دانايي اين بازجويان كافي است. اينگونه اخبار، نوعا يا از طريق شنود و يا از طريق شنيده هاي افراد سياسي نزديك به اطلاعات موازي و گاهي هم از طريق منابع انساني بدست مي آيند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مسئولان سازمان اطلاعات موازي با سوء استفاده آشكار از امكانات بيت المال، رانت اطلاعاتي و حاشيه امنيتي به فعاليت جناحي و باندي پرداخته و از سرمايه هاي مردم براي ترور شخصيت و لكه دار كردن حيثيت منتخبان مردم بيشترين استفاده را مي كردند و مي كنند. اين سازمان غير قابل نظارت و غيرپاسخگو تنها هدف خود را پيشبرد منافع و مصالح باندي و خطي دانسته و در اين راه از هيچ كوششي دريغ نمي كند و با كمال تأسف از حمايت هاي بي كم و كاست نهادهايي كه علي القاعده بايد بي طرف و فراجناحي باشند نيز برخوردار است.


ضميمه:

22052005-ff-01.gif


ادامه

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22975

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درباره سازمان اطلاعات موازی (قسمت چهاردهم)، امضا محفوظ' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016