یکشنبه 15 خرداد 1384

سحابي، يزدي و باقي به منظور پيگيري وضعيت سه زنداني ملي مذهبي فردا خواستار ملاقات با رئيس قوه‌‏قضاييه هستند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

عزت‌‏الله سحابي, ابراهيم يزدي و عمادالدين باقي از فعالان سياسي، صبح فردا به منظور پيگيري نامه‌‏اي كه در تحصن هفته گذشته جمعي از فعالان ملي‌‏-مذهبي به حوزه رياست قوه قضاييه ارائه كرده بودند، با حضور در حوزه رياست قوه قضاييه خواستار ديدار با سيدمحمود هاشمي‌‏شاهرودي خواهند شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در جريان تحصن سه شنبه هفته گذشته جمعي از فعالان سياسي و ملي -مذهبي در مقابل دفتر حوزه رياست قوه قضاييه، نامه‌‏اي به دفتر هاشمي شاهرودي ارائه شد كه طي آن فعالان سياسي خواستار آزادي تقي رحماني, هدي صابر و رضا عليجاني از زندانيان ملي مذهبي شدند.
در آن نامه تاكيد شده بود كه با توجه به اينكه هنوز رأيي از سوي شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران در مورد سه زنداني ملي- مذهبي صادر نشده است، نگهداري آنان در زندان غيرقانوني است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

براي پيگيري نتيجه اين نامه صبح فردا عزت‌‏الله سحابي, ابراهيم يزدي و عماد الدين باقي ضمن مراجعه به حوزه رياست قوه قضاييه براي پيگيري نامه مربوط به تحصن هفته گذشته خواستار ملاقات با رئيس قوه قضاييه خواهند شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23788

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سحابي، يزدي و باقي به منظور پيگيري وضعيت سه زنداني ملي مذهبي فردا خواستار ملاقات با رئيس قوه‌‏قضاييه هستند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016