سه شنبه 17 خرداد 1384

ارسال پارازيت بر روي شبکه هاي ماهواره اي، سياوش قاضي، آژانس فرانس پرس

خبرنامه گويا - اين روزها وقتي گيرنده ماهواره اي خود را در تهران روشن مي کنيد با پيغام No Signal روبرو مي شويد و اغلب اوقات شب و روز صفحه برفکي و سياه است.

در حاليکه به روز انتخابات نزديک مي شويم، به نظر مي رسد حافظان تکنولوژيک جمهوري اسلامي، جنگي را عليه دشمنان، در ميان امواج شدت بخشيده اند: امواج تلويزيون هاي ماهواره اي اپوزيسيون.

يک متخصص ماهواره که مي گويد به رغم ممنوعيت، از راه نصب ديش ارتزاق مي کند مي گويد: به هرحال، مشکل اينجاست که آنها ممکن است با استفاده از مايکرويو به مغز مردم نيز آسيب برسانند. آنها پارازيت مي فرستند و اين پارازيت مي بايست مانع امواج ماهواره هايي شود که هرگز خيلي هم قوي نبوده اند.

از ابتداي انقلاب ايران در 26 سال پيش، رژيم با چيزي که "غربزدگي" مي خواند در مبارزه بوده است. اما در سال هاي اخير، بشقاب هاي ماهواره اي مثل قارچ، پشت بام هاي پايتخت دودزده را پر کرده اند.

نيروي انتظامي و بسيج، گهگاه عمليات جمع آوري را انجام مي دهند، اما اين نبردي است که در آن بازنده اند. به جاي آن، سعي دارند با ارسال پارازيت مانع دريافت بالغ بر 20 شبکه اي شوند که ملغمه اي از گپ هاي ضد رژيم و ويديو موزيک هاي فارسي هستند.

آيت الله محمد امامي کاشاني، روحاني بلند پايه در خطبه هاي نماز جمعه هفته پيش گفت: روز و شب، راديو تلويزيون هاي مخالفان، مرتبا از مردم ما مي خواهند تا انتخابات را تحريم کنند.

اشتياق براي مقابله با تحريم انتخابات، خصوصا از آنجا که سوال هاي بيشتري در مورد نقش روحانيت در تلفيق اسلام و دمکراسي پديد آمده، باعث شدت بي سابقه پخش پارازيت شده است.


يک متخصص مي گويد: مثل آن است که آنها يک کوره عظيم مايکروويو پيدا کرده باشند، درش را باز و روشنش کرده اند. امواج مايکروويو روز و شب بيرون مي آيند.

او مي افزايد، قدرت سيگنال چنان قوي است که حتي شبکه هايي که از ماهواره تل استار 12 استفاده مي کنند، در برخي از نقاط تهران غير قابل دسترس شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

متخصصين باور دارند، از آنجا که ايران قادر نيست کاملا مانع دريافت امواج شود، آنقدر نويز بر روي آسمان خاکستري، قهوه اي تهران مي فرستد تا برنامه ها غير قابل ديدن شوند.

اهداف اصلي، حدود 6 شبکه اي هستند که توسط طرفداران سلطنت اداره مي شوند. اغلب آنها که از لس آنجلس پخش مي شوند، وقتشان را صرف متعاقد کردن ايرانيان به اين نکته مي کنند که دوران شاه فقيد ايران، محمدرضا پهلوي، دوران طلايي بود و دوران رژيم اسلامي ايران نه.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23925

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ارسال پارازيت بر روي شبکه هاي ماهواره اي، سياوش قاضي، آژانس فرانس پرس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016