یکشنبه 12 تیر 1384

گزارش هاي کامل راديو آزادگان و برابري از مراسم قلعه بابک در گفتگو با پيمان پاک مهر

پيمان پاک مهر-روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400


تبريز نيوز: راديوهاي آزادگان و برابري در گفتگو با پيمان پاک مهر گزارش هاي کاملي از مراسم قلعه بابک منتشر کرده اند.
در ميان ده ها گفتگو ي صورت گرفته اين دو راديو گزارش مفصلي منتشر ساخته اند.

اين گفتگوها با مراجعه به وب سايت هاي زير قابل دسترسي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

راديو آزادگان:

http://www.radioazadegan.com

راديو برابري :

www.radiobarabari.org

در همين زمينه:

Copyright: gooya.com 2016