چهارشنبه 15 تیر 1384

مصباح يزدي در جمع اعضاي کانون طلوع: درس ها و نکته هايي از انتخابات، پرتو سخن

ديشب يكي از دوستان حاضر در جلسه نقل كرد: قبل از برگزاري مرحله اول انتخابات به محضر يكي از علماي اهواز رسيدم، ايشان گفت نگران نباشيد، احمدي نژاد رئيس جمهور مي شود. ايشان گفته بود كه شخصي شب بيست و سوم ماه رمضان در حال احيا، پيش از نيمه شب به خواب مي رود. در خواب به او ندا مي شود كه بلند شو براي احمدي نژاد دعا كن، وجود مقدس ولي عصر(عج) دارند براي احمدي نژاد دعا مي كنند. ميگويد من حتي اسم احمدي نژاد را نشنيده بودم و اصلا او را نميشناختم! خود ايشان نيز در تاريخ دهم دي ماه قاطعانه گفته بود که من رئيس جمهور خواهم شد ... حالا خواب ديده يا کسي به او گفته است من نمي دانم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پرتو سخن، هفته نامه فرهنگى، سياسى،اجتماعى و اقتصادي به صاحب امتيازي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني «ره» در شماره 284 خود مطلب زير را منتشر کرده است.

06072005-01.gif

06072005-02.gif
06072005-03.gif
06072005-04.gif

06072005-04-2.gif

06072005-05.gif

06072005-06.gif

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مصباح يزدي در جمع اعضاي کانون طلوع: درس ها و نکته هايي از انتخابات، پرتو سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016