دوشنبه 20 تیر 1384

ابراهيم يزدي: جنبش دانشجويي امروز در وضعيت خوبي به سر نمي‌‏برد، ايلنا

* هيچ جنبش دانشجويي بدون ارتباط با احزاب موفق نيست

تهران- خبرگزاري كار ايران

اعضاي شوراي هماهنگي فراكسيون دموكراسي‌‏خواه ملي دفتر تحكيم وحدت عصر روز يكشنبه با ابراهيم يزدي، دبيركل نهضت آزادي ايران ديدار و در خصوص شرايط جريان دانشجويي و تحولات اخير در كشور بحث و گفت‌‏وگو كردند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، ابراهيم يزدي در اين ديدار با بيان اينكه جنبش دانشجويي در وضعيت خوبي به سر نمي‌‏برد، گفت: يكي از دلايل اينكه دفتر تحكيم وحدت در وضعيت مناسبي به سر مي‌‏برد اين است كه اساس‌‏نامه اين تشكل در دهه 60 و براساس مناسبات آن زمان نوشته شده است و بايد اين اساس‌‏نامه با توجه به شرايط و ساختار كنوني تغيير پيدا كند.
وي دانشجويان و دانشگاه‌‏ها را در گذشته مستقل‌‏تر از امروز دانست و گفت: در گذشته روساي دانشگاه‌‏ها توسط اساتيد انتخاب مي‌‏شد و استقلال بيشتري در دانشگاه‌‏ها وجود داشت اما امروز اين استقلال كمتر از گذشته شده است.
يزدي با بيان اينكه بايد اولويت‌‏هاي جريان دانشجويي مجدداً تعريف شود، گفت: امروز مسائل دانشجويان حادتر از گذشته است و بايد به مسائل صنفي بيشتر توجه شود و رسيدگي به وضعيت صنفي دانشجويان از وظايف اصلي دفتر تحكيم وحدت است.
وي با تاكيد بر استقلال انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان اظهار داشت: هيچ گروه و هيچ حزبي حتي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت نبايد براي انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان تصميم بگيرد چون اتحاديه انجمن‌‏هاي اسلامي دانشجويان كاركرد و ويژگي يك حزب را ندارد.
يزدي، يكي از مشكلات اساسي جريان دانشجويي را فقدان يك حزب سياسي در كنار اين جريان دانست و گفت: هيچ جنبش دانشجويي بدون ارتباط با احزاب موفق نيست چون حركت‌‏هاي دانشجويي با يك بي‌‏تجربگي روبروست به همين جهت جريان‌‏هاي دانشجويي نيازمند ارتباط با احزاب سياسي هستند اما مشكلي كه وجود دارد، اين است كه احزاب بخواهند جريان دانشجويي را كنترل كنند و اين امر خوبي نيست.
دبيركل نهضت آزادي ايران با تاكيد بر اينكه احزاب اگر درست عمل كنند از انجمن‌‏هاي اسلامي حفاظت مي‌‏كنند، تصريح كرد: امروز براي تعامل ميان احزاب و جريان دانشجويي زمان مناسبي است و بايد احزاب در دانشگاه‌‏ها حضور داشته باشند گرچه جنبش دانشجويي نبايد مانند يك حزب عمل كند.

در ادامه اين ديدار، كورش جعفري، دبير فراكسيون دموكراسي‌‏خواه ملي در خصوص ضرورت‌‏هاي تاسيس اين فراكسيون و همچنين چگونگي برگزاري نشست فراكسيون دموكراسي‌‏خواهي ملي توضيحاتي را ارائه داد.
وي ضمن انتقاد به برخي عملكردهاي مجموعه دفتر تحكيم وحدت، گفت: امروز در جريان دانشجويي يك خلاء تئوريك كاملا مشهود است و يك رشد ناهمگون در اين جريان به وجود آمده است، اين جريان در حالي كه فقط عرصه سياسي را مورد توجه قرار داده است، بقيه عرصه‌‏ها را رها كرده بود و در عرصه سياسي هم فقط به ارائه يك بيانيه اكتفا كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جعفري تصريح كرد: ما سعي كرديم در اين نشست نگاهي صنفي به مسائل دانشجويان داشته باشيم و به همين جهت در اين فراكسيون واحد صنفي دانشجويي را در كنار واحدهاي سياسي و فرهنگي تشكيل داديم.
وي در پايان اظهار داشت: هدف ما از تشكيل اين نشست ارتباط مناسب با گروه‌‏ها و احزاب مختلف حول محور روشنفكري ديني است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابراهيم يزدي: جنبش دانشجويي امروز در وضعيت خوبي به سر نمي‌‏برد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016