یکشنبه 3 مهر 1384

نارضايتى تهران از ديپلماسى انگليس اوج گرفت، ايران

• دستگاه ديپلماسى ايران ديروز پيشنهادهاى صريحى از سوى شمارى از نمايندگان و چهره هاى برجسته مجلس هفتم مبنى بر تجديد نظر در روابط ايران با انگليس دريافت كرد
• مجلسيان معترض به سياست هاى اخير انگليس در قبال ايران اظهار داشتند مجموع موضعگيرى و اقدامات تحريك آميز انگليس عليه ايران به مرز غير قابل تحمل بودن رسيده است
• درپى حوادث تنش آفرين بصره و پيشگامى انگليس در تصويب قطعنامه هسته اى عليه ايران مناسبات تهران و لندن به سردى گراييد
• بروجردى: هيچ دليلى براى ادامه روابط عادى با انگليس وجود ندارد
• باهنر: قطع رابطه با انگليس راهكار اصلى نيست
• وزارت امور خارجه احضار و اخراج سفير انگليس را تكذيب كرد
----------------------------------------------------------

گروه سياسى: دستگاه ديپلماسى ايران ديروز پيشنهادهاى صريحى از سوى شمارى از نمايندگان و چهره هاى برجسته مجلس هفتم مبنى بر تجديد نظر در روابط ايران با انگليس دريافت كرد.
مجلسيان معترض به سياست هاى اخير انگليس در قبال ايران اظهار داشتند مجموع موضع گيرى و اقدامات تحريك آميز انگليس عليه ايران به مرز غير قابل تحمل رسيده است. آنها حتى خواستار اخراج سفير انگليس از تهران شدند. پيچيده شدن شرايط بررسى پرونده هسته اى ايران در شوراى حكام و نقش انگليس در دستور كار قرار گرفتن پيش نويس يك قطعنامه تند عليه ايران به همراه اتهامات لندن عليه ايران در عراق ديروز تهران را به واكنشى همه جانبه اين كشور اروپايى واداشت.
رشته دلخوريهاى تهران از انگليس چندى پيش در كلام مسؤولين امنيتى و سياسى ايران نمود يافت. آنجا كه آنها مستقيم به نقش انگليس در ناآرامى هاى خوزستان اشاره كرده و گفتند عوامل آشوب در مناطق تحت امر انگليس در عراق آموزش ديده بوده اند. بعد از ايجاد چالش هاى جدى در مذاكرات هسته اى ايران با كشورهاى اروپايى، سياست هاى انگليس از نگاه تهران بيش از كشورهاى ديگر همراستاى آمريكا به نظر آمد؛ اوج اين قضيه آنجا بود كه وزير امور خارجه انگليس نخستين واكنش منفى را نسبت به سخنان و طرح هسته اى محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى در سازمان ملل متحد نشان داد، چند روز پيش خبر دستگيرى دو تبعه انگليسى در بصره عراق كه گفته مى شود با لباس مبدل قصد انجام عمليات تروريستى داشته اند باز نگاه ها را متوجه جلوه هاى سياست غيردوستانه انگليس در منطقه كرد. اين قضايا به قوت خود ادامه يافت تا اينكه سخنگوى هيأت ايرانى در وين و جلسه شوراى حكام آژانس اتمى ديروز در سخنانى ثبت قطعنامه تند عليه ايران در دبيرخانه آژانس و تحت فشار قرار گرفتن موضع ايران را بيش از ديگران نتيجه كار و اقدام هيأت انگليسى دانست. اين اتفاق كافى بود تا نمايندگان در مجلس به نقد و مرور كارنامه انگليس در قبال ايران طى ماههاى گذشته پرداخته و آن را بسيار منفى ارزيابى كنند و خواستار بازنگرى روابط ايران با انگليس و حتى اخراج سفير اين كشور از ايران شوند؛ اگر چه ديروز محمدرضا باهنرنايب رئيس مجلس طى سخنانى قطع رابطه با انگليس را راهكار اصلى ندانست. با اين وجود حجم و ابعاد اعتراض ديگر نمايندگان و در رأس آنها علاء الدين بروجردى رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى به حدى بود كه بيشتر خبرگزارى هاى داخلى و خارجى به انعكاس آن پرداختند. در اين ميان سخنگوى دستگاه سياست خارجى ايران ديروز در اظهاراتى كوتاه خبر اخراج سفير انگليس از تهران را تكذيب كرد. البته اين به معناى رضايت وزارت خارجه از سياست هاى انگليس نبوده است، چرا كه آصفى خود طى روزهاى گذشته انتقاداتى را متوجه انگليس كرده بود. اما بالا گرفتن اعتراض ها و ايجاد حالت بحرانى در رسانه ها ديروز موجب موضع گيرى آصفى شد.
> بروجردى: هيچ دليلى براى ادامه روابط عادى با انگليس وجود ندارد
رئيس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با اشاره به مواضع خصمانه انگليس عليه ايران در شوراى حكام گفت: هيچ دليلى براى ادامه روابط عادى با اين كشور بويژه در بعد اقتصادى وجود ندارد.
علاء الدين بروجردى در گفت وگو با «مهر»، اقداماتى چون اخراج سفير انگليس از ايران و فراخواندن سفير كشورمان از لندن را قابل بررسى و از وظايف دولت دانست.
وى در خصوص روند تصويب قطعنامه در شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، به عدم توفيق آمريكا و سه كشور اروپايى در ايجاد اجماع براى دستيابى به اهدافشان اشاره كرد، گفت: اين سه كشور كج راهه اى را انتخاب كرده اند و راه تندروى را خارج از منطق بين المللى و مقررات آژانس در پيش گرفتند. بروجردى با اشاره به اينكه سردمدار چنين اقدامى انگليس است، تأكيد كرد: طبيعتاً اين كشور بايد پاسخگوى تبعات منفى اين تندروى خود در عرصه روابط دو جانبه و فعاليت هاى هسته اى صلح آميز در سطح جهان باشد. رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس با اشاره به اهميت مخالفت كشورهاى بزرگى چون روسيه، چين و هند با اين روند گفت: اين نكته در واقع اعلام شكست استراتژى تندروى است. بروجردى كه در كميته هسته اى شوراى عالى امنيت ملى نيز عضويت دارد، در بخش ديگرى از اين گفت وگو به واكنش اين شورا و مجلس شوراى اسلامى به تصميمات شوراى حكام اشاره كرد و اظهار داشت: اگر پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع شود ديگر هيچ دليلى براى آنكه روند عادى سياست هاى خود را پى گيريم، وجود نخواهد داشت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

> سبحانى نيا: انگليس از پشت خنجر زد
همچنين حسين سبحانى نيا عضو هيأت رئيسه مجلس در واكنش به اقدام اخير سه كشور اروپايى گفت: در روابط اقتصادى و بازرگانى با كشور هاى اروپايى كه در روابط سياسى هماهنگى مناسبى با ما ندارند بايد تجديد نظر كنيم و تجديد نظر در روابط اقتصادى با انگليس، آلمان و فرانسه ضرورى و اجتناب ناپذير است.
سبحانى نيا اضافه كرد: در مذاكرات چند روز گذشته شوراى حكام شاهد نوعى ترديد در آلمان و فرانسه بوديم اما انگليس تمام تلاش خود را براى پيگيرى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت به كار بست و نقش محورى را بر عهده داشت. اين عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس تصريح كرد: اين صحيح نيست كه ما با كشورى روابط اقتصادى و تجارى سطح بالايى داشته باشيم ولى در روابط سياسى از پشت به ما خنجر بزند و انگليس در اجلاس اخير شوراى حكام اينگونه رفتار كرد.
> باهنر: قطع رابطه با انگليس راهكار اصلى نيست
اما نايب رئيس مجلس شوراى اسلامى ديروز با اشاره به موضع انگليس در پرونده هسته اى ايران تصريح كرد: در مسائل ديپلماسى وجود اختلاف از جمله موارد عرف ديپلماتيك محسوب مى شود كه مى توان در حد تذكر اعتراضاتى را وارد كرد. محمدرضا باهنر در گفت وگو با «مهر» با اعلام اين مطلب گفت: ما در مذاكرات با كشورها در خصوص پرونده هسته اى به دنبال احقاق حق هستيم كه در اين راه برخى از كشورها را زودتر و برخى را ديرتر قانع كرده ايم. رئيس فراكسيون اكثريت مجلس در خصوص چگونگى ادامه ارتباط با دولت انگليس خاطر نشان كرد: وجود اختلاف بر سر مواضع از مواردى است كه عرف ديپلماتيك آن را مى پذيرد. در اين موارد مى توان مراتب اعتراض را به كشور مورد نظر اعلام كرد اما اينكه قطع رابطه را پيشنهاد دهيم، خيلى نتيجه نخواهيم گرفت. با هنر تأكيد كرد: نمى توان با طرح اين مسائل ارتباط ديپلماتيك را قطع كرد.
> وزارت امور خارجه احضار و اخراج سفير انگليس را تكذيب كرد
در حالى كه دامنه موضع گيرى و خبرهايى درباره احضار و اخراج سفير انگليس از تهران و فراخوانى سفير ايران از لندن بالا گرفته بود، ديروز سخنگوى وزارت امور خارجه اين اخبار را تكذيب كرد. حميدرضا آصفى در گفت وگو با ايرنا خبر برخى رسانه ها مبنى بر احضار و اخراج «ريچارد دالتون» سفير انگليس در تهران را تكذيب كرد.
آصفى همچنين گزارش هاى منتشر شده مبنى بر احضار محمدحسين عادلى سفير ايران در انگليس به تهران را نادرست دانست وگفت: اين اخبار بى پايه و اساس است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نارضايتى تهران از ديپلماسى انگليس اوج گرفت، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016