یکشنبه 6 آذر 1384

مخبر کمیسیون امنیت ملی در دیدار سفیر کانادا: پیشگامی کانادا درتنظیم قطعنامه حقوق بشر علیه ایران با توسعه روابط منافات جدی دارد، مهر

"کانادا درجهت ترمیم وجهه خود گام های موثری بردارد"

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دیدار سفیر کانادا با اشاره به تحولات بوجود آمده در روابط دو کشوردر چند سال اخیر گفت: از گذشته همواره خواهان روابطی خوب وروبه گسترش با کانادا بوده ایم، اما پیشگامی این کشور در تنظیم سه قطعنامه علیه حقوق بشر در ایران با اصل توسعه روابط منافات جدی دارد.
به گزارش خبرگزاری " مهر "، گوردون ونرسفیرکانادا درتهران عصر امروز با کاظم جلالی مخبرکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیداروگفتگوکرد.

دراین دیدار جلالی با اشاره به تحولات بوجود آمده درروابط دو کشوردر چند سال اخیرگفت : ازگذشته همواره خواهان روابطی خوب و رو به گسترش با کانادا بوده ایم، اما پیشگامی این کشور در تنظیم سه قطعنامه علیه وضعیت حقوق بشر در ایران با اصل توسعه روابط منافات جدی دارد .

وی افزود : امید است کانادا که درنزد افکارعمومی ما به عنوان یک کشورمیانه روتلقی می شده ، درجهت ترمیم وجهه خود گامهای موثری بردارد .

جلالی گفت : مجلس شورای اسلامی ایران دربین کشورهای منطقه بیشترین تعهد را نسبت به ارزشهای انسانی ومردم سالاردارد و کشته شدن انسانها براساس تعالیم وآموزه های دینی عملی را حرام وممنوع می داند .

وی دراین زمینه افزود: برخورد دوگانه غرب با موضوعاتی همچون دموکراسی، حقوق بشرو تروریسم تمام جهان را با مشکل مواجه ساخته است .

جلالی ادامه داد:استفاده ابزاری ازحقوق بشر و درجهت سلطه نظام قدرت درجهان هیچ خدمتی به آن نمی کند و جهان غرب خود مرتکب نقض جدی حقوق بشردرتمام جهان است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مخبرکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع پیگیری موارد نقض حقوق بشر درغرب واروپا درمجلس اشاره کرد واظهارداشت: بحث حقوق بشر یک مقوله انسانی است و با آن باید خارج ازملاحظات سیاسی وبه صورت غیرابزاری برخورد شود .

وی دربخش دیگری ازسخنان خود به همکاری های سازنده جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در دو سال ونیم گذشته اشاره و خاطر نشان کرد: اقدامات اعتماد ساز بسیاری درارتباط با مسئله صلح آمیزهسته ای خود انجام داده ایم وافکارعمومی وملت ایران انتظاررفتارمتین و معقول ازجانب دنیای غرب دراین زمینه را دارند .

وی ضمن تاکید بر حق مسلم کشورمان دراستفاده ازحقوق هسته ای براساس مقررات بین المللی اظهارامیدواری کرد با مشاهده رفتارهای معقول وحاکمیت منطق وعدالت برمذاکرات هسته ای زمینه برای حل وفصل آن فراهم گردد .

درادامه این دیدارهمچنین گوردون ونرسفیرکانادا درتهران ازایران به عنوان کشورکهن ومتمدن یادکرد وگفت : ایران درمقایسه با کشورهای منطقه ازاستانداردهای بالای دموکراسی ورعایت موازین حقوق بشری برخورداراست .

وی ارتباط با دیدگاه افکارعمومی ایران ازرویکرد ونگرش غرب وبویژه کانادا درقبال کشورمان نیزگفت : واقعیت های موجود دربین افکارعمومی ایران در خصوص روابط با جهان کاملا قابل درک است .

سفیرکانادا همچنین با اذهان به ایجاد تحولات گسترده اجتماعی وفرهنگی درکشورمان درسالهای پس ازانقلاب گفت : پیشرفتهای زیادی دربین طبقات مختلف اجتماعی بویژه مجامع دانشگاهی ایجاد شده ودانش آموختگان ایران مقیم کانادا جزو بهترین فرهیختگان جهان هستند .

Copyright: gooya.com 2016