دوشنبه 7 آذر 1384

گزارش تصویری تریبون آزاد دانشجویی "آزادی باید زنده بماند" در پلی تکنیک

pop.gif
تریبون آزاد دانشجویی پلی تکینیک یکشنبه ۶ آذر برگزار گردید. در این تریبون که با محوریت اعتراض به وضعیت وخیم جسمانی اکبر گنجی و اعتراض به شکنجه و نقض حقوق اولیه وی در زندان برگزار گردید بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه شرکت کردند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تریبون آزاد دانشجویی پلی تکینیک یکشنبه 6 آذر برگزار گردید. در این تریبون که با محوریت اعتراض به وضعیت وخیم جسمانی اکبر گنجی و اعتراض به شکنجه و نقض حقوق اولیه وی در زندان برگزار گردید بیش از 1500 نفر از دانشجویان این دانشگاه شرکت کردند. محورهای این تریبون اعتراض به امنیتی شدن فضای دانشگاه و جامعه، انسداد سیاسی اجتماعی و فرهنگی و دخالت در حوزه خصوصی دانشجویان و دفاع از حق داشتن زندگی آزاد برای دانشجویان و شهروندان ایرانی و استقلال دانشگاه از حاکمیت بود.
در این تجمع آقایان رضا دلبری و سعید حبیبی از دفتر تحکیم وحدت و مهدی مشایخی، عباس حکیم زاده و خانم صدیقه بیگدلی از انجمن امیرکبیر سخنرانی کردند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارش تصویری تریبون آزاد دانشجویی "آزادی باید زنده بماند" در پلی تکنیک' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016