سه شنبه 13 دی 1384

اعتراض وكلاي مدافع دانشجوي به قتل رسيده توسط مامور نيروي انتظامي در مهاباد، تبريزنيوز

پيمان پاك مهر.روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
date:1384/10/13

تبريز نيوز:سرويس حقوق بشر: وكلاي مدافع " شيركوه اميني" ، دانشجوي كرد به قتل رسيده توسط مامور نيروي انتظامي در شهر مهاباد به صلاحيت دادگاه و قرار صادره عليه متهم از سوي بازپرس شعبه يك دادسراي نظامي اعتراض كردند.

"عباس جمالي" و "مينو داخته"،از اعضاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل و وكلاي مدافع " شيركوه اميني" جوان 27 ساله ي دانشجوي دانشگاه پيام نور مهاباد كه در در تاريخ 29 دي 84 در جريان تير اندازي مامور نيروي انتظامي در مهاباد جان خود را از دست داد با حضور در دادسراي نظامي اروميه نسبت به صلاحيت دادگاه و قرار وثيقه صادره از سوي باپرس دادسراي نظامي اعتراض كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


"عباس جمالي"وكيل اين دانشجوي به قتل رسيده توسي مامور نيروي انتظامي در مهاباد ، در خصوص اين پرونده به سرويس حقوق بشر تبريز نيوز گفت:ما امروز با حضور در شعبه يك دادسراي نظامي اروميه نسبت به "صلاحيت دادگاه"، "ارجاع پرونده از سوي دادگاه عمومي مهاباد به دادسراي نظامي" و "صدور قرار صادره" اعتراض كرديم، چرا كه بازپرس قتل "عمد" را "شبه عمد" دانسته و اقدام به صدور قرار وثيقه 27 ميليوني نموده و متهم با تامين اين قرار آزاد شده است در حاليكه در چنين مواردي قرار بازداشت صادر مي شود.

"دبيركميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي و اردبيل"، تصريح كرد:در اين جلسه ما طي درخواست كتبي خواهان ارجاع پرونده به دادگاه هاي عمومي شهرستان محل وقوع قتل عمد و تشديد قرار صادره از سوي بازپرس شديم.

Copyright: gooya.com 2016