پنجشنبه 15 دی 1384

انتقاد يوسف مولايي وکيل مدافع گنجي از نحوه خبر رساني خبرگزاري ايسنا، ادوارنيوز

ادوار نيوز : به دنبال ديدار روز يكشنبه گذشته وكيل و خانواده اكبر گنجي با وي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در گفت وگويي با يوسف مولايي وكيل اكبر گنجي در مورد وضعيت گنجي از وي سوالاتي پرسيد كه پس از آن بسياري از روزنامه ها و سايتهاي خبري از جمله ادوار نيوز آن مصاحبه را به نقل از ايسنا منتشر نمودند .
روز گذشته يوسف مولايي در نمابري كه نسخه‌اي از آن به ادوار نيوز نيز ارسال گرديد، ضمن اعتراض به ايسنا به دليل آنچه از سوي وي " زير پا گذاشتن اخلاق حرفه‌اي و عدم رعايت اصول و ضوابط اطلاع رساني " ناميده شده است ؛ از آن خبرگزاري به علت انعكاس خلاصه و همراه با حذف بعضي از عبارات آن مصاحبه انتقاد نمود. مولايي همچنين از روزنامه ها و خبرگزاري ها خواست نسبت به تصحيح آن مصاحبه اقدام نمايند.

در توضيح وكيل گنجي آمده است:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"روز يكشنبه ساعت 15 به همراه خانواده موكلم با آقاي گنجي ملاقات نمودم و وضع عمومي آقاي گنجي نسبت به آخرين ملاقاتمان خوب بود.

اميد دارم كه هرچه زودتر وضعيت او به لحاظ مرخصي ها ، ملاقات‌ها و محل نگهداري به روال قبلي خود برگردد. همه ما بايد تلاش كنيم كه او باقيمانده دوران محكوميت خود را تا آنجا كه امكانات زندان اوين اجازه مي دهد در شرايط بهتري سپري كند .

رسانه ها نيز مسائل او را به نحوي منعكس كنند كه به بهبود اوضاع كمك كند."

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتقاد يوسف مولايي وکيل مدافع گنجي از نحوه خبر رساني خبرگزاري ايسنا، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016