سه شنبه 20 دی 1384

احضار پیمان عارف دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران، کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
شماره 161-2006
تاریخ 20/9/1384

پیمان عارف دانشجوی رشته ی علوم سیاسی دانشگاه تهران بطور همزمان به کمیته انضباطی و دادگاه انقلاب تهران احضار شد.
وی میبایست ساعت 11 صبح روز 3 بهمن ماه در شعبه ی 26 دادگاه انقلاب تهران حاضر شود.
گفتنی است در احضاریه ای که بدست وی رسیده است اتهام او ، اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است .
پیمان عارف به دلیل بازداشت در جریان ناآرامی های خرداد ماه 1382 به همراه چند تن دیگر از فعالین جنبش دانشجویی به اقدام علیه امنیت ملی، و به علت سخنرانی در اعتراضات دانشجویی در جریان صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری در سال 1381 به تبلیغ علیه نظام متهم شده است.
وی که با دادن تعهد نامه مبنی بر عدم فعالیت سیاسی در هنگام ورود به دوره ی کارشناسی ارشد رشته ی علوم سیاسی توانسته بود اجازه ی ادامه ی تحصیل بدست آورد، به دلیل فعالیتهای خود در جریان هفته ی 16 آذر امسال به کمیته ی انضباطی دانشگاه احضار شده است.
گفتنی است ایشان هم اکنون در حال نوشتن پایان نامه ی تحصیلی خود میباشد.
همچنین امین کرد، عضو جبهه متحد دانشجویی نیز به شعبه ی 26 دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس احضاریه ی رسیده وی باید در تاریخ 5 بهمن ماه در شعبه ی مذکور حضور پیدا کند.
احضار امین کرد نیز به دلیل بازداشت او در جریان تحصن در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران در تاریخ 7 خرداد ماه سال گذشته ، میباشد.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
komitedefa@yahoo.com

Copyright: gooya.com 2016