پنجشنبه 20 بهمن 1384

بلژيک: شرکت کنندگان کنفرانس در مورد ايران با کف‌زدنهای ممتد از سنديکای شرکت واحد پشتيبانی کردند

روز سه‌شنبه هفتم فوريه برابر با 18 بهمن ، به ابتکار و دعوت خانم Adelheid Byttebier، رئيس گروه سبزها در پارلمان بروکسل پايتخت بلژيک و با همکاری انستيتو کرد در بروکسل ، کنفرانسی در مورد ايران و حقوق بشر برگزار گرديد که با استقبال شايان توجه محافل سياسی ، فرهنگی و اجتماعی اين کشور و ايرانيان مقيم بلژيک روبرو گشت .

اقای کريس کوچرا نويسنده و روزنامه‌نگار معروف فرانسوی متخصص کردستان، خانم فرانسواز بريه محقق و فعال زنان، خانم سهيلا قادری-ماملی محقق کرد و آقای انور ميرستاری از مسئولان انجمن ايرانی پرسپوليس در بلژيک از جمله سخنرانان بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يکی ديگر از سخنرانان ، آقای رئوف کعبی نماينده سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بود که ضمن سخنرانی حول موضوع ضرورت تحول دمکرانيک در ايران درخواست نمود تا بخشی از زمان تعيين‌شده برای وی به موضوع روز يعنی وضعيت فعالين سنديکايی شرکت واحد اختصاص داده‌شود خانم بیتبیر رئيس کنفرانس نه تنها موافقت کرد بلکه بخشی از نامه‌های آقای ميرزايی عضو سنديکای شرکت واحد و خانواده‌های زندانيان خطاب به جامعه بين‌المللی را قرائت کرد و با فراهم کردن امکان تکثير نامه‌ها، آنان را در دسترس عموم قرار داد. خانم بیتبیر در نطق پايانی کنفرانس ، تمامی نهاد‌های سياسی و سنديکايی بلژيک را به پشتيبانی فعال از مبارزات کارکنان شرکت واحد دعوت نمود ايشان بلافاصله ازحاضرين در کنفرانس خواست برای حمايت از اين اقدام چنانچه مايل باشند ، کف بزنند ، تمامی حاضرين با کف‌زدنهای ممتد به اين دعوت پاسخ مثبت دادند.

Copyright: gooya.com 2016