سه شنبه 25 بهمن 1384

اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد، در نقد مقاله احمد رأفت، مرتضي ميري

چاپ كاريكاتورهاي موهن تو سط رسانه هاي اروپايي و عكس العمل مسلمانان افراطي به امري بدل شده است كه چاه اختلاف ميان غرب و شرق را دم به دم عميق تر مي كند. كنش نامعقول اروپا در اهانت به پيامبر اسلام (ص) و واكنش عير معقول مسلمانان راديكال در ممالك متفاوت كه گاه پرده اعتراض را مي درند و با آشوب و عزم تسخير و تخريب سفارت ها ، نا خواسته چنگ در چهره اسلام زده و صورت آن دين مبين را خون آلود و زخمي مي نمايند ، موضع گيري بسياري را موجب شده است . از رهبران و مقامات ارشد و فعالين سياسي و مذهبي و حقوق بشر تا انسانهاي عادي از متن جامعه ، از پير تا جوان و از خرد تا كلان همگي نظرات خود را ابراز مي كنند و اعتراض يا دفاع مي نمايند .
به باور نگارنده اين سطور عمل رسانه هاي غربي حركتي بود مذموم ، نكوهيده و البته با انگيزه هاي مشخص كه در فرصت مغتضي در باره آن انگيزه ها هم خواهم نوشت . در ميان يادداشتي با عنوان " مسلمانان بايد پوزش بطلبند " به قلم آقاي احمد رأفت بيش از ديگران سبب جلب نظر شد و مرا بر آن داشت تا نكاتي را مطرح نمايم .
همانطور كه پيشتر ذكر شد چاپ آن تصاوير و اهانت به شخصيتي مقدس چون رسول الله (ص) عملي است زشت و قابل انزجار . واكنش مسلمانان كه باخشونت تمام اعمالي بر خلاف مباني اسلام انجام مي دهند و آب به آسياب اسلام ستيزان مي ريزند نيز موجب تأسف است و قابل سرزنش . نويسنده آن يادداشت البته غير از اظهار نظر در مورد مسئله كاريكاتورها قصدي ديگر را نيز دنبال مي كند . حمله به رييس جمهور پيشين ايران ، سيد محمد خاتمي ، كه ظاهرا پس از هر تحولي در دنيا از حمله آنان بي نصيب نمي ماند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي رأفت . نمي دانم در كجاي اين كره خاكي ساكن هستيد . نمي دانم غربت نشينيد يا ساكن وطن . اما هر جا كه هستيد و هر چه مي كنيد لااقل به مباني آزادي احترام بگذاريد . شما كه خود را پيرو مكتب آزادي معرفي مي كنيد و آزادي را به عنوان مذهب خود برگزيديد ، بد نيست بدانيد كه توهين كه به دين و پيامبر آن نقض آشكار آزادي عقيده است . خواه اسلام باشد ، خواه مسيحيت و خواه دين يهود و . . . . اگر چاپ اين كاريكاتورها در دانمارك امري است طبيعي ، رسانه هاي آن كشور مجازند تنها افراد خود و دانماركيان را چنين به تصوير بكشند و يا افراد و سياستمداران كشورهاي ديگر را ذيل عنوان كاريكاتور يا طنز به بوته نقد بكشند نه اينكه به چنين شخصيت مقدسي كه چه بخواهند و چه نخواهند پيامبر يك ميليارد و دويست ميليون نفر است ، اهانت كنند و در كمال وقاحت ، تصويرگران آن تصاوير نا زيبا صندوقي به نام حمايت از آزادي بيان راه اندازي كنند .
اقاي رأفت ، شما كه هر مسئله اي را دست مايه حمله به خاتمي قرار مي دهيد بدانيد كه خود يزرگترين ناقض اصول و مباني آزادي هستيد .
اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد .

مرتضي ميري
morteza.miri@gmail.com

در همين زمينه:
[مسلمانان پوزش بطلبند، احمد رأفت]

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد، در نقد مقاله احمد رأفت، مرتضي ميري' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016