پنجشنبه 4 اسفند 1384

جلوگیری از انتشار بیانیه ی کانون ها، تشکل ها و نشریات دانشگاه کردستان، ميزان

دانشجویان عضو کانونها و نشربات دانشگاه کردستان بیانیه ای را در مورد اوضاع بوجود آمده در امورفرهنگی دانشگاه و عدم پاسخ مسئولان تهیه دیده بودند. اما مسئول روابط عمومی دانشگاه اظهار داشته که بعلت وجود جملاتی بر ضد نهاد رهبری و بسیج دانشجویی مجوز انتشار بیانیه صادر نمی شود.

این بیانیه حاوی تشریح اوضاع بوجود آمده در دانشگاه و بالاخص در امور فرهنگی دانشگاه کردستان همچنین فراقانونی عمل کردن برخی نهادها همچون نهاد رهبری و بسیج و نیز تبعیض قائل شدن توسط مسئولین میان تشکلهای خودی و غیرخودی با تعریف آنها بود.
یکی از دانشجویان اظهار داشت که کانونها و نشریات هم اکنون بیش از 10 طرح بررسی نشده در امور فرهنگی دارند و شورای فرهنگی نیز بعد از گذشت دو ماه هفته ی گذشته تشکیل جلسه داد که در این جلسه به بررسی 5 طرح از بسیج و نهاد رهبری دانشگاه رسیدگی و مجوز آنها صادر شد اما حتی طرحهای دیگر تشکلها و کانونها بررسی نشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلوگیری از انتشار بیانیه ی کانون ها، تشکل ها و نشریات دانشگاه کردستان، ميزان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016