یکشنبه 6 فروردین 1385

پيروزي يا فرصت براي پيشبرد اهداف، علي رضا خادمي

عدم اجماع پنج عضو دائم شوراي امنيت براي صدور پيش نويس بيانيه اي عليه ايران براي نهمين بار ، حاكميت ايران را به اتخاذ مواضع خود مطمئن كرده است و ديگر مقامات ارشد هسته اي بادي به غبغب خود انداخته و خود را در اين مقاومت و عقب نشيني نكردن در برابر غرب و امريكا پيروز مي دانند .

پيروزي در صورتي تحقق مي يابد كه ايران شاهد گردش و يا انعطاف آراي پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل باشد . كه سهم بزرگ و حساسي در تصميمات اين شورا را بر عهده دارد . گردشي كه در بر گيرنده ي منافع ملي كشور بشود پيروزي محسوب ميشود نه تغييراتي ماهوي از طرف چند كشور باقيمانده اي كه بر خلاف امريكا و متحدانش فكر مي كنند ، به منظور اعمال فشار بر كشور كه جو نگراني و نارضايتي بسياري از احزاب مترقي و دمكراسي خواه ايراني را بر انگيزد .

پيروزي در صورتي تحقق مي يابد كه ايران شاهد كسب امتيازاتي از جامعه ي جهاني براي پيشبرد فعاليت هاي هسته اي خودش بشود كه در اصول و مبنا با ديپلماسي ايران در تضاد نباشد . ديپلماسي كه حتي پيشنهاد روسيه براي غني سازي اورانيوم در خاك روسيه را هم نمي پذيرد . با اين استدلال كه از زبان ريس جمهور اصولگرا به زبان ساده اين گونه بيان مي شود كه ، از كجا بدانيم كه چند صباح ديگر اورانيوم غني سازي شده را به ما تحويل دهد يا اينكه در صورت تعليق يا توقف فعاليت هاي هسته اي كشور چه تضميني وجود دارد كه آنها (جامعه ي جهاني ) خواستار توقف فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي ( دانشگاهي ) را نشوند .

پيروزي به اين راحتي ها با تبليغاتي كه در رسانه هاي همگاني جمهوري اسلامي به شهروندان القا مي شود ، حاصل نخواهد شد . پيروزي در ديپلماسي معنا و مفهوم مشخصي دارد ، حصول سازش اصلي غير قابل انكار در ديپلماسي است كه مورد رضايت متقابل همگان باشد و منافع ملي در آن در نظر گرفته و ضايع نشود.

ريس جمهور ايالات متحده ديروز باز هم تلاش جامعه ي جهاني براي حل مسئله ي اتمي ايران را از راه هاي ديپلماتيك خواستار شد . اين سخنان در حالي از طرف شخص ريس جمهور ايالات متحده ابراز مي شد كه هنوز امريكا از هدف اعلام شده از طرف ايران مبتني بر نابودي اسرائيل ( البته به زعم امريكا ) بيمناك است و مواضع ايران را تهديدي بر عليه صلح جهاني مي داند.
و با صراحت حمايت و حفاظت نظامي از متحد نيرومند خود كه قلب تپنده ي ايالات متحده است را كه همان اسرائيل مي باشد اعلام كرده است.

در همين حال به رغم پاي فشاري ايالات متحده بر موضع دوگانه ي خود ، چين و روسيه دو عضو ديگر شوراي امنيت خواستار تدوام ديپلماسي براي حل مسالمت آميز مسئله اتمي ايران هستند و مخالف سر سخت هر گونه تنبيه و تحريمي عليه ايران هستند . حداقل در اين برهه ي كنوني كه حجم مبادلاتشان با يكديگر افزايش يافته و منافعي هم در ايران دارند ،اتحاد اين دو كشور از هر لحاظ با هم سازنده استبه سود ايران است.

اما اين صبر و اعتدال كشور هاي عضو شوراي امنيت كه مخالف هدف امريكا و متحدانش هستند ، هم به سر خواهد آمد . همان طور كه مقامات مسكو از رفتار ايران به دليل پشتيباني از فعاليت هاي اتمي اين كشور ، به خشم آمده اند و مقامات غرب تاكيد بر بي اثر بودن مذاكرات بين ايران و جامعه ي جهاني دارند . كه همه ي اين موارد در اخبار و گزارشات مربوط به ايران پيدا است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در اين وضعيت جمهوري اسلامي مي تواند از اين حداقل عدم اجماع چند كشور عضو دائم شوراي امنيت ، به عنوان فرصتي براي جبران عقب افتادگي در ديپلماسي خود استفاده كند . همان طور كه روياي مذاكراه و برقراري رابطه با امريكا كه روزي جرم محسوب مي شد اكنون به واقعيت بدل شده ، مي توان كمي اميدوار بود كه حاكميت ايران بيشتر از شعار پرهيز كند و شعور را محور اصلي تعاملات داخلي و خارجي قرار دهد .

به اميد چنين روزي.
Alirezakhademi_iran@yahoo.com
www.tajzeyeh.blogfa.com
علي رضا خادمي

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيروزي يا فرصت براي پيشبرد اهداف، علي رضا خادمي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016