شنبه 12 فروردین 1385

بازداشت ۵ تن از فعالين سياسي در آذربايجان، ادوارنيوز

ادوار نيوز : ماموران نيروي انتظامي شهرستان اهر امروز (جمعه) 5 تن از فعالين سياسي شهرستان اهر را دستگير کردند .

بنا به گزارش هاي رسيده در ابتدا محرم کامراني و ابراهيم رشيدي عضو هيات تحريريه نشريه اويانيش پس از بازداشت به اداره آگاهي اهر منتقل و در آنجا تحت بازجويي قرار گرفته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پي دستگيري آقايان كامراني و رشيدي سه تن از فعالين سياسي در اين شهرستان به نام هاي اصلان کامراني دانشجوي رشته حقوق و مدير مسئول يك نشريه دانشجويي در دانشگاه زاهدان ، عسگر نوري مدير مسئول نشريه دانشجويي بيرليک در دانشگاه علامه و جابر موسوي فعال سياسي براي پيگيري وضعيت دستگيرشدگان به اداره آگاهي مراجعه مي کنند که اين سه تن نيز دستگير و در همان محل بازداشت مي گردند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازداشت ۵ تن از فعالين سياسي در آذربايجان، ادوارنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016