شنبه 19 فروردین 1385

پيمان عارف به ۱۸ ماه حبس تعزيري محكوم شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

پيمان عارف، دانشجوي دانشگاه تهران از سوي شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 18 ماه حبس تعزيري محكوم شد.
پيمان عارف در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، اتهامات خود را اقدام عليه امنيت ملي از طريق شركت در تجمع‌‏هاي غيرقانوني در حمايت از هاشم آقاجري، درگيري‌‏هاي كوي دانشگاه، ايراد سخنراني تحريك‌‏آميز، اخلال در نظم عمومي كشور و تمرد از دستور پليس عنوان كرد و گفت: قاضي شعبه اتهامات رديف اول را محرز دانست و بنده را به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به 18 ماه حبس تعزيري محكوم كرد اما بنده را از اتهام اخلال در نظم عمومي كشور به دليل فقدان دلايل كافي تبرئه كرد.
وي با اشاره به اينكه حكم صادره را سنگين و غيرمنصفانه مي‌‏داند، گفت كه ظرف مهلت قانوني نسبت به حكم صادره اعتراض خواهد كرد.
اين دانشجوي دانشگاه تهران تصريح كرد: با توجه به روندي كه در دو ساله اخير در دادگاه انقلاب تهران نسبت به دانشجويان وجود داشت و براي دانشجويان احكام تعليقي صادر مي‌‏شد، حكم 18 ماه حبس تعزيري خود را به دور از اين روند و به دور از سياست‌‏هاي قوه قضاييه در مورد برخورد با دانشجويان مي‌‏دانم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عارف همچنين محاكمه خود در دادگاه انقلاب را مغاير با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مبني بر عدم احضار دانشجويان به محاكم دادگستري و رسيدگي به تخلفات آنها در كميته انضباطي دانشگاه‌‏ها عنوان كرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پيمان عارف به ۱۸ ماه حبس تعزيري محكوم شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016